Keittiöasentaja – sertifioitu ammattilainen

Köksmontör – en certifierad expert


Hur känner du igen en bra köksmontör?

En övergripande köksrenovering är alltid en kundorienterad skräddarsydd helhet. Vår köksplanerare har kartlagt kundens behov och önskemål och utifrån dem har det utarbetats en noggrann plan för det nya köket och för renoveringsarbetet. Köksinstallatörer och köksplanerare har under åren fått ett ömsesidigt djupt förtroende som gör det lätt för dem att arbeta som team, och köksrenoveringarna blir färdiga enligt den planerade tidtabellen.

En köksmontör arbetar säkert, följer lagar och sätter kundens hem i första hand i sitt arbete.

En bra köksinstallatör känner man igen på gedigen yrkesskicklighet, vänligt uppförande, goda sociala färdigheter och prydliga arbetskläder. Köksinstallatören arbetar säkert, följer lagar och sätter kundens hem i första hand i sitt arbete. Köksinstallatören har tillgång till lämpliga arbetsredskap, så att installationsarbetet ser snyggt ut och slutresultatet är av hög kvalitet. En yrkeskunnig köksinstallatör inleder alltid en köksrenovering genom att skydda passager och byggplatsen.

Sertifioitu keittiöasentaja on luotettava ammattilainen

Köksmontör får kontinuerlig utbildning

Våra nya köksinstallatörer genomgår innan de börjar arbeta hos en kund alltid en utbildning för nya installatörer och därefter är de certifierade Puustelli-installatörer.

Via vår utbildningstjänst utbildar sig Puustellis köksinstallatörer kontinuerligt i nya produkter och uppdaterade arbetsmetoder, såsom fästningslösningar och inredningsprodukter. Genom utbildningen får Puustellis köksinstallatörer hela tiden aktuell information om lagar och olika bestämmelser som gäller renoveringsarbete. Alla produkter blir mer tekniska, inredningslösningarna förnyas och ekologiskt tänkande har blivit en del också av köksinstallatörernas arbete. Fortbildning säkerställer att köksinstallatörerna alltid har tillgång till den senaste informationen. På så sätt vill Puustelli säkra att våra kunders kök är korrekt installerade och att det är tryggt att använda köket också i många år framöver.

Vi vill säkerställa att våra kunder kan använda sitt kök tryggt också i många år framöver.

Takuu_nosto_1216x649_se

Den perfekta köksrenoveringen är en tiostegsresa

Den perfekta köksrenoveringen inleds alltid med ett gemensamt möte med försäljaren och köksinstallatören, där går man igenom den köksplan som ska genomföras och de renoveringsarbeten som ingår i den. Den första fasen är att skydda byggplatsen och passagerna. Därefter rivs det gamla köket och förs till en återvinningscentral där det återvinns.

Därefter kan den egentliga renoveringen börja. Köket elektrifieras på nytt, inredningsarbetena ger nya vackra ytor. Stommar, bänkskivor och hushållsmaskiner installeras, VVS-arbetena utförs, sedan är köket efter finslipningsarbeten färdigt. Efter det att luckorna har finjusterats och städningen utförts kan köket överlåtas. I samband med överlåtelsen får kunden av installatören anvisningar om hur det nya köket ska skötas och användas.

Om kunden så önskar kan köksrenoveringen genomföras nästan dammfritt. Puustelli-installatören avskiljer det rum som ska renoveras från den övriga bostaden samt skapar ett undertryck i det. Då förhindras spridning av damm och små partiklar till andra delar av lägenheten och man slipper arbetsdryg extra städning. Damm som sprids i luften i samband med slipning av ytor kan också skada värdeföremål och möblers känsliga ytor. Endast genom ett undertryck som genomförts omsorgsfullt kan man på ett kontrollerat sätt skydda renoveringsobjektet och begränsa dammet till det rum där det inte orsakar skada.

Puustellis köksmontörer får mycket beröm av kunderna

Kundernas tillfredsställelse med köksinstallatörerna och det installationsarbete som de utför mäts kontinuerligt med hjälp av NPS-undersökningsmetoden. År efter år överträffar köksinstallatörerna sina kunders förväntningar och kunderna rekommenderar därför gärna våra köksinstallatörer till vänner och bekanta.