Hushållsmaskiner

Hushållsmaskiner

I Puustellis kollektion finns det även en egen möbel planerad särskilt för varje integrerad hushållsmaskin. På det sättet vill vi se till att alla aspekter rörande säkerhet, ergonomi och installation är tryggade redan från början. Alla delar är omsorgsfullt uppmätta och vi har kontrollerat att ventilationen är obehindrad. Värmen och fukten från maskinerna utgör alltid en extra belastning på stommarna, och därför har Puustellis stommar, oavsett om de är stora eller små, kantband på samtliga sidor. Kantbanden har även stor betydelse för att hålla inomhusluften ren.

De hushållsmaskiner som beställts tillsammans med möblerna levereras i samma bil och bärs alltid in i bostaden. Det är endast ett fåtal av de allra största maskinerna som kräver separat transport, men leveransen sker samtidigt som monteringen och varorna bärs in i bostaden.