Från fundering till en annan stämning

+
Under monteringsfasen läggs sista handen vid
sockeln med separat tätningslist och hörnskydd.

Den bästa stämningen är den där alla i hemmet trivs och upplever hemtrevnad. Kökets trevnad
och förändringsbarhet ges så stor uppmärksamhet som möjligt redan på planeringsstadiet, med
avseende på funktionalitet, ergonomi och materialval. Det bästa trumfkortet finns dock kvar i
bakfickan hos varje köksägare, då textilierna fullbordar stämningen, kanske efter årstiden.


Puustelli är miljövänligt

Puustelli är miljövänligt

Vi på Puustelli värnar om miljön och arbetar ständigt för att göra vår verksamhet mer miljövänlig.

Dags för nytt kök?