Nyheter

PUUSTELLI - 100 Years of responsibility

PUUSTELLI 100 ÅR
Vi på Puustelli är lyckligt lottade där alla tror på ansvarsfullt arbete – och har gjort så i 100 fantastiska år.
Vi tror på ärlighet och öppenhet när det gäller klimatarbete och hållbara lösningar.
Som kund är du vår högsta prioritet. Vi lyssnar på dig och förverkligar dina drömmar.
Vi kompromissar aldrig på kvalitén. Istället letar vi hela tiden efter nya innovationer. Det gör oss väldigt stolta över vårt arbete.
Vi förenar människor, familjer och generationer.