Produkter

  Vad är Puustelli-köken tillverkade av?

  Samtliga snickerier för Puustelli-köken tillverkas i den lilla staden Harjavalta, där närmare 200 yrkeskunniga anställda arbetar inom produktionen. Traditionsrika snickarkunskaper och en modern produktionsanläggning är en kombination där nästan allt är möjligt. De köksdelar som inte tillverkas i Finland köper vi direkt av tillförlitliga leverantörer som arbetat för oss i flera decennier. Sådana är till exempel hurtsarnas metalldelar, som kommer från Österrike. En del spånskivor, fanér och andra nödvändiga beståndsdelar importerar vi själva från Italien, Tyskland och Danmark.

  Puustelli-produkterna är till 85 % finländska. Vi vet alltså exakt vad Puustelli-materialen innehåller och hur vi förvandlar dessa utsökta och rena material till trygga och gedigna Puustelli-produkter, som uppfyller kraven på hållbar utveckling. Här ligger också förklaringen till varför Puustelli-produkterna tillhör klass M1, som är den högsta klassen för inomhusluft.

  Puustelli är miljövänligt

  Puustelli är miljövänligt

  Vi på Puustelli värnar om miljön och arbetar ständigt för att göra vår verksamhet mer miljövänlig.

  Dags för nytt kök?