Furu

Tall är ett barrträd inom tallsläktet som växer vild i Eurasien. Den är ständigt grön och dess barr sitter kvar normalt i 3-5 år. Tall var en viktig råvara vid tjärbränning före industrialismen. Under hungeråren gjorde man barkmjöl av tallens innerbark. Den äldsta tallen i Finland är cirka 780 år gammal.

Alla Puustellis furuluckor tillhör den bästa klassen när det gäller utsläpp för inomhusmiljö   

Färgalternativ:
Ovet
SP22
Borstat furufaner
19 mm
TP22V
Horisontellt borstat furufaner
19 mm
JPP45
Borstat furufaner
20 mm
PP22
Borstat furufaner
20 mm
Komeron ovet

1

JPP45K
Furufaner
20 mm
TP22VK
Horisontellt borstat furufaner
19 mm
PP22K
Borstat furufaner
20 mm
SP22K
Borstat furufaner
19 mm

Puustelli är miljövänligt

Puustelli är miljövänligt

Vi på Puustelli värnar om miljön och arbetar ständigt för att göra vår verksamhet mer miljövänlig.

Dags för nytt kök?