Finländska kvalitetskök för alla

  • Puustelli, det mest köpta köksmärket i Finland redan i över 35 år!

 

Puustelli Group Oy tillverkar förstklassiga fasta inventarier och är en utvecklare av och föregångare inom ekologiska verksamhetsformer.

Puustelli Group Oy ingår i Harjavalta-koncernen, som är ett finländskt familjebolag. I koncernen ingår också Kastelli Group Oy och Lapti Group Oy. Koncernens omsättning var 2019 cirka 491 miljoner euro antalet fast anställda var 1 200 personer.

Puustelli Group Oy tillverkar köksinventarier i sina produktionsinrättningar i Harjavalta – på samma ort och på samma tomt, där moderbolaget Harjavalta Oy grundades för nästan 100 år sedan.

Puustelli-köken har alltid varit kända för sin höga kvalitet och sitt skickliga snickeri. Puustelli-köken och Kastelli-husen har i många år varit marknadsledare i sin bransch i Finland.

Puustelli Group Oy är också en organisation som starkt expanderar internationellt. För närvarande säljs Puustelli-köken genom sina specialaffärer utöver i Finland också till Sverige, Ryssland och de baltiska länderna. Puustellis Miinus-kök exporteras utöver till de ovan nämnda länderna också till Förenta staterna.

*Rakennustutkimus RTS Oy, Undersökningar kring villabyggare 1983-2018