Företagets historia

  • Vi tillverkar samtliga Puustelli-kök på vår egen fabrik i Harjavalta, Finland.

1920-talet

Den industriella basen för Puustelli lades redan år 1920 då aktiebolaget Harjavalta Osakeyhtiö i Harjavalta socken i byn Merstola i Satakunda fick sin början. Man började förädla virke och kort därefter utgjordes företagets hörnsten av fabriksverksamhet med sågvirke och tröskverk. 

1940-talet

Fortsättningskrigets slut innebar nytt liv för fabrikerna, och därmed började man bygga en ny industrianläggning för tillverkning av luckor och fönster. De stora krigsskadestånden till Sovietuninen satte också fart på verksamheten.

1960-talet

På Puustellis fabriker låg fokus på utmanande produkter redan i slutet av 1960-talet: Man började leverera Carl Larsson-innerdörrar av trä till Sverige. Kvalitetskraven för dörrarna var oerhört höga både för arbetets och materialens del. Tillverkningen av dörrar förutsatte kvalitet på finsnickarnivå. Puustellis luckor tillverkas än idag med samma yrkeskunnighet som Carl Larsson-dörrarna förr i tiden.

1970-talet

Puustelli-köken fick sin början i Finland präglat av lågkonjunktur år 1977. Massproduktionens tid var över och Puustelli hade något alldeles nytt att erbjuda: individualitet, service, snickarkonst, design, planeringsservice och montering. Puustellis brand såg dagsljuset.

1980-talet

Puustelli-kollektionen utvidgades på 1980-talet i takt med att nya material introducerades. Fabrikens ursprungliga snickarkonst utnyttjades nu för olika träslag. Lek med färger möjliggjordes samtidigt av lasyrfärgade luckor av trä, enfärgade MDF-luckor och olika mönster på melaminytor. På några år blev Puustelli-köken Finlands mest populära kök år 1983. Dessutom vann Puustelli 1986 priset Produktiv Idé för den industriella tillverkningsmetoden som Puustelli utvecklat för vita spegelinnerdörrar av träfibermassa.

1990-talet

I början av 1990-talet utvidgades Puustellis verksamhet och exporten förstärktes i och med leveranser av kök till Sverige, Ryssland och Baltikum. År 1996 beviljade Tuottavuuskeskus ry företaget  ett pris för gott samarbete kring produktivitet, ett erkännande för arbete inom produktivitetsutveckling. På 1990-talet började Puustelli också renovera kök enligt ”packat och klart”-principen. Den innefattade utöver köksmöblemang och montering även nedmontering av gamla möbler, rörinstallation, elarbete och Puustelli-finansiering, som kunden kunde finansiera renoveringen med. Såhär lades grunden för Puustellis nuvarande All Inclusive-service.

2000-talet

Puustelli har alltid satsat på kvalitet och kundnöjdhet. Dessa betonades särskilt då Puustelli beviljades ett kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2008, det mest omfattande i hela möbelbranschen. Det täcker produktutveckling, tillverkning, upphandling, transport, montering och butiksverksamhet. Därutöver påbörjade Puustelli regelbundet följa upp kundnöjdheten. Över 95 procent av Puustellis kunder är redo att rekommedera företaget.

2010-talet

Miljöfrågor har alltid varit viktiga för Puustelli, och därför började man redan på 1990-talet behandla möbler med vattenbaserade lösningsmedel. Ekologism och respekt för miljön kommer även i fortsättningen att gälla för all verksamhet inom Puustelli. Genom val av material och tillverkningsprocesser försäkrar vi allt mer noggrant att natur och miljö belastas så lite som möjligt.