Koncerninformation

 

Harjavalta Oy är ett 1920 grundat finländskt familjebolag, som idag är den ledande koncernen och sysselsättaren inom byggnadsbranschen i Finland. I Harjavalta-koncernen ingår Puustelli Group Oy, Kastelli Group Oy och Lapti Group Oy. Koncernens omsättning var 2018 cirka 420 milj. € och antalet fast anställda var 1 177 personer.
 

Puustelli Group Oy är en finländsk tillverkare av köksinventarier, som tillverkar alla inventarier vid sin produktionsinrättning i Harjavalta. Puustelli är den mest övergripande fullserviceproducenten som specialiserat sig på köksrenoveringar.

 • Ledande tillverkare av köksinventarier i Finland
 • Utvecklare av de ekologiska Miinus-köken
 • Antalet egna specialbutiker med fullservice är i Finland 39, dessutom i Sverige elva, i Estland en och i Ryssland fem.

Kastelli Group Oy har specialiserat sig på tillverkning av hus- och villapaket samt av inflyttningsklara hus.

 • Ledande tillverkare av småhus i Finland
 • Över 700 husleveranser per år
 • Huvudverksamhetsställe Uleåborg
 • Riksomfattande försäljnings-, leverans- och monteringstjänst

www.kastelli.fi
 

Lapti Group Oy är ett byggserviceföretag som specialiserat sig på byggande av bostäder och servicelokaler. Utöver produktion av bostäder och servicelokaler producerar bolaget hustekniktjänster både för egna byggherreprojekt och för utomstående kunder. Lapti Group är ett av de snabbaste växande och mest lönsamma husbyggnadsbolagen i Finland.

 • Sysselsätter med sina dotterbolag 700 personer
 • Verksamhetsställen: Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Tammerfors, Vanda och Uleåborg
 • Riksomfattande verksamhet i hela Finland
 • Hustekniktjänster i hela Finland med namnet

www.lapti.fi