Miinus_Ekologiskt_Kök_2023_kansi

Miinus Katalog

Miljön kan också påverkas vid köp av kök. Miinus-kökets material och tillverkningsmetoder har valts ut med respekt för miljön. De ekologiska valen baseras på genomförda studier och beräkningar av koldioxidavtryck. Det finns därför ingen anledning att oroa sig för ekologin i det hållbara och innovativa Minus-köket, det har redan tagits i beaktande i förväg – under hela kökets livscykel.

Du kan beställa broschyren Det ekologiska köket hem till dig eller hämta den från din närmaste butik.

Projekt
Marknadsföringstillstånd