keittiosuunnittelija-kotiin-suunnittelukaynti-puustelli

Planering, beställning och leverans av kök


Hur ska jag boka en planeringstid?

Du kan kontakta närmaste Puustelli-butik direkt. Butikernas kontaktuppgifter hittar du här. Du kan också lämna en kontaktbegäran direkt via vår webbplats (https://www.puustelli.se/form/boka-koksplanering).

Hur sker beställningen av köket?

Din Puustelli-försäljare sköter utöver planeringen också beställningen av möbler. Försäljaren är kontaktperson under hela din Puustelli-resa. När planen är färdig och ni tillsammans gått igenom den noggrant skickar försäljaren beställningen till vår fabrik i Harjavalta. Observera att när beställningen har mottagits av fabriken kan inga ändringar göras i den. Därför är det viktigt att alla val har gjorts med eftertanke före beställningen.

Hur levereras köket till mig?

Innan beställningen görs får du preliminära uppgifter om leveranstiden av din försäljare. När beställningen är gjord får du cirka två veckor före leveransen av Puustelli information om leveransdagen för att du ska kunna förbereda dig på att ta emot dina möbler.

Möblerna levereras i regel med lastbil. Se alltså till att vägen till ditt ställe och gårdsområdet är i sådant skick att lastbilen kan nå fram. Se också till att området kring lossningsplatsen är säkert.

Du ska helst omedelbart efter leveransen kontrollera de produkter du fått. Om något paket är skadat, be föraren skriva upp detta i fraktsedeln. Kontrollera produkten närmare så snart som möjligt och om det finns en skada på själva produkten, meddela din försäljare om saken senast inom 7 dagar från leveransen. Om du lagrar produkterna före installationen, se till att luftens relativa fuktighet i lagerutrymmet är högst 60 %. Undvik att förvara långa sockellister, bänkskivor etc. i vertikalt läge eftersom det finns en risk för att de blir skeva.

 

Läs även
Onnistunut lopputulos, keittiöremontti, Puustelli palvelut
Rengöring och underhåll

• Hur håller jag luckornas ytor rena?
• Hur ska jag sköta mina bänkskivor?
• Hur borde hoar rengöras?
• Hur rengör jag glas i mellanrum?
• Måste silikoner underhållas/förnyas?

Suunnitelma uudesta keittiöstä
Andra utrymmen och specialmått

• Ger Puustelli förslag också för andra rum än köket?
• Har Puustelli möbler också för badrum och toaletter?
• Vilka mått har Puustellis möbler och kan man få möbler med specialmått?

Puustelli takuut, palvelut
Garanti

• Hurdan garanti får mina köksmöbler?
• Hurdan garanti får mina hushållsmaskiner?
• När börjar garantin för hushållsmaskiner?
• Vilka är villkoren för garantins giltighet?
• Hur ska jag agera under garantitiden, om det uppstår problem med en hushållsmaskin?
• Hur ska jag agera under garantitiden, om det uppstår problem med mina möbler?