Puustelli keittiön välitila

Miinus kökets mellanrum

På Puustelli-kökets ritbord beaktas alltid hela rummet. Bakgrundsskivan i mellanrummet mellan de övre och nedre skåpen har en framträdande plats. Det lönar sig också att planera materialet i bänkskivan samtidigt. Valet av material och färg påverkar helheten.

Det finns flera alternativ som material i mellanrummet. Snabbmonterade skivor med exakta mått kan vara av glas, kvarts eller keramikskivor. Du kan påverka mellanrummets funktion med olika mekanismer och god belysning. ”Välplanerat är hälften gjort”, säger ett träffande finskt talesätt.