Kodin muut tilat

Puustelli inreder hela hemmet


Puustelli är känd som tillverkare av fasta inredningar av hög kvalitet för hela hemmet och som en producent som ger full service. Måttsystemet TailorMade samt det omfattande materialurvalet, med bland annat äkta trämaterial och olika konstruktioner möjliggör stilenliga möbler i varje rum i hemmet.

Puustelli inreder varje rum i hemmet individuellt och med exakta mått, precis enligt dina önskemål. Puustelli-materialen levereras av våra mångåriga pålitliga samarbetsparter direkt till vår fabrik och vi vet exakt varifrån de kommer. Möblerna tillverkas giftfritt och installeras färdigt, om inte storleken på inventarierna utgör ett hinder för en säker transport.

Som ett alternativ till traditionella stommar i skivmaterial har Puustellis badrum också en innovativ Puustelli bioram, vars ram är tillverkad av ekologisk biokomposit. Materialet är 100% vattentätt och har en blygsam 0% formaldehyd. 

På grund av sin stora storlek levereras Puustellis förvaringsmöbler i delar och leveransen kommer direkt från vår underleverantör enligt den leveranstid som överenskommits med vår kunden.