2022_keittiöasennus_Harjavalta-968_main

Köksinstallation som nyckelfärdigt


En köksrenovering består av många olika delområden och arbetsfaser. Installationen av köksmöbler är en viktig arbetsfas med tanke på helheten, men inte den enda. Över hälften av Puustellis kunder köper sitt kök inte bara installerat utan också renoverat på ett övergripande sätt.

 

1 Koordinering och tidtabell

Puustelli övertar med installationsavtalet ansvaret för genomförandet av hela köksrenoveringen. I den första fasen ingår utarbetandet av projektplanen och en tidtabell för den. Alla arbeten som hänför sig till renoveringen, inklusive verktyg och grundläggande arbeten, VVSE- och inredningsarbeten samt installation av möbler utförs av Puustelli eller samarbetspartner som befullmäktigats av Puustelli.

Med installationsavtalet tar Puustelli ansvar för genomförandet av hela köksrenoveringen och du slipper vara arbetsledare.

Därigenom säkerställer vi att köksrenoveringen blir klar vid exakt överenskommen tidpunkt och att det inte uppstår avbrott i arbetet. Vi befriar dig alltså från uppdraget att vara arbetsledare för din köksrenovering.

Koordinointi ja aikataulutus, keittiö asennettuna, Puustelli

2 Skydd, rivning och återvinning

Vi inleder köksrenoveringen med att skydda ditt hem. Skyddet görs redan innan det gamla köket rivs.

Genom det omsorgsfulla skyddet säkerställer vi att renoveringen inte orsakar skador eller olägenheter på husets ytor och att resten av ditt hem förblir så rent som möjligt under hela köksrenoveringen. Installatörerna behärskar också de nyaste knepen för dammfri installation. Familjens vardag löper under köksrenoveringen så smidigt som möjligt.

När vi har rivit ditt gamla kök sköter vi borttransporten och en korrekt återvinning. Vid återvinningen beaktar vi strikta miljökrav och det gäller hela ditt gamla kök; möbler, hushållsmaskiner och kringprodukter. Också allt förpackningsavfall och byggavfall förs bort och återvinns på behörigt sätt.

Suojaus, keittiö asennettuna, pölytön remontti, Puustelli

3 VVSE-arbeten och grundläggande arbeten

I en köksrenovering ingår nästan utan undantag rör- och elarbeten. Varje lokal Puustelli-handlare har auktoriserade samarbetspartner som ser till att VVSE-arbetena genomförs på ett professionellt och korrekt sätt och i rätt tid.

2022_keittiöasennus_Harjavalta-1548_coll

 

Efter rivningen av köket utförs nödvändiga på förhand avtalade grundläggande arbeten på de ytor i köket som ska förnyas; tak, golv och väggar.

När det grundläggande arbetet med ytorna är klara kan man börja installera nya ytor. Från Puustelli får du med samma avtal alla inredningsarbeten som behövs vid renoveringen samt förstklassiga yt- och inredningsmaterial.

 

4 Installation av köksmöbler

En köksrenovering och installation av köksmöbler är inte vilket renoveringsarbete som helst; den som gör arbetet måste kunna hantera material och utföra arbetet så att slutresultatet är estetiskt och prydligt.

Bakom köksluckorna gömmer sig i dag också en hel del specialinventarier, mekanismer och elektroniska delar som underlättar vardagsarbetet. Installation av köksmöbler är specialkompetens, och för detta behövs utöver yrkesskicklighet också lämpliga verktyg.

Puustellis kvalitetssystem enligt standarden ISO 9001 är en garanti för att rivningen av det gamla köket, renoveringen av rummet och installationen av ett nytt fungerande kök löper smidigt i enlighet med den överenskomna tidtabellen och kostnadskalkylen.

Takuu_nosto_1216x649_se

Köksinventarier är möbler som syns dagligen i hemmet. Därför har utöver möbeltillverkningen också installationsarbetet en stor betydelse. Puustellis kompetenta installatörer garanterar ett bra slutresultat. Puustelli Group Oy ger två års garanti för installationsarbetet.

Ett prydligt och väl genomfört installationsarbete fulländar alltid en köksrenovering. Det säkerställer att slutresultatet behagar ögat i många år framöver.

Puustelli-installatören överlåter ditt nya kök till dig och instruerar dig i användningen och underhållet av ditt kök. Därefter kan du med sinnesro njuta av ditt nya kök.

2022_keittiöasennus_Harjavalta-1564_coll