NaturalSteps_karuselli

Natural Steps


Puustelli har inlett ett Natural Steps-program för att minska utsläppen från Harjavalta möbelfabrik vid tillverkningen av möbler och på lång sikt genom att utvalda samarbetspartner kompenserar det koldioxidavtryck som fabriken orsakar. Puustelli har förbundit sig att erbjuda sina kunder koldioxidneutrala möbler vars miljökonsekvenser och utsläpp har minimerats och kompenserats i enlighet med det nya programmet.

Natural Steps

Att följa miljöstandarder och lagstiftning är en naturlig del av Puustellis verksamhet, men vi har redan i åratal gjort mycket mer. Det systematiska och styrande tillvägagångssättet enligt certifikatet ISO 14001 höjer nivån på miljöskyddet i företaget ytterligare och visar att miljöfrågorna sköts på ett ansvarsfullt sätt allt bättre. Vi hyser inte enbart sympati för miljöfrågor, utan vi agerar också.

Istutus_Lempäälä_2021
Natural Steps
Vuosi 1982
Medlem av Förbundet för finländskt arbete

Puustelli godkänns som medlem av Förbundet för finländskt arbete som ett erkännande för att det sysselsätter finländare och för dess kunnande. 

Vuosi 1989
FI-certifiering

Den SFS-certifieringskod som Puustelli tidigare använt byts ut mot FI-certifiering. Puustelli-produkterna överensstämmer med standarderna och uppfyller kriterierna för säkerhet och kvalitet.

Vuosi 1997
Avdelning för ytbehandling

• Ytbehandlingsmedlen blir vattenburna
• Lösningsmedel som klassificeras som problemavfall behövs inte längre
• Inga särskilda åtgärder behövs för rengöring av arbetsredskap
• Samtidigt skapas säkrare arbetsförhållanden för de anställda

Vuosi 2009
Puustelli-sortimentet främjas med ekologiska grepp

• MI sortimentet införs utöver ek, björk och tall också specialfaner, för att minska efterfrågan på exotiska träd.
• Miinus-serien tar sina första steg

Vuosi 2009 B
LCA-livscykelbedömning om Puustelli-köket

I Puustellis Ekokök-projekt bedöms miljökonsekvenserna under kökets hela livscykel med allt från förbrukningen av naturresurser och med beaktande av det koldioxidavtryck som produkten lämnar samt med beaktande av transporterna av material och produkter.

Vuosi 2013
Det ekologiska Miinus-sortimentet börjar produceras

Resultatet av flera års forskning är att Miinus-sortimentet är färdig för produktion. Puustellis biokompositstomme är en viktig del av sortimentet. Koldioxidavtrycket från det ekologiska köket minskade med hälften jämfört med kök i kontrollgruppen. Allt material kan återanvändas och återvinnas.

Vuosi 2015
Transportlådor återvinns

De transportlådor som avsänts av en leverantör som tillverkar lådor och rullskenor börjar återvinnas mellan Puustelli och leverantören.

Vuosi 2017
Från plast till kartongförpackningar

Som produkternas huvudförpackningsmaterial införs en mer ekologisk, lätt återvinningsbar och väl skyddande kartong.

Vuosi 2018
Solenergi tas i bruk

Solpaneler som byggts på fabrikstaket tas i bruk. Dessa producerar årligen ca 40 000 kWh el för fabrikens behov.

Vuosi 2019
Koldioxidavtrycket från hela verksamheten beräknas

Puustelli utreder storleken på det koldioxidavtryck som hela verksamheten orsakar och uppställer som mål en koldioxidneutral tillverkning senast 2035.

Vuosi 2022
Stenarter som importerats från avlägsna platser utgår ur sortimentet

Puustelli avlägsnar ur sitt sortiment stenbänkskivor där råvarans ursprung inte har kunnat utredas. Genom beslutet minskar också det koldioxidavtryck som transporterna orsakar.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Idébok
Boka tid för köksplanering

 

BESTÄLL PUUSTELLIS NYHETSBREV OCH FÅ TIPS OCH INSPIRATION INFÖR DIN KÖKSRENOVERING

Vilken typ av projekt planerar du:
När du skickar in formuläret får du vårt nyhetsbrev i din e-postadress. Läs om vår integritetspolicy.
Marknadsföringstillstånd
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.