Köksskåps stommar

Keittiön kaapin rungot

Puustelli-möblernas stommar planeras individuellt för varje enskilt ändamål och samtidigt maximeras hur möbeln kan utnyttja utrymmet. Vi tillverkar stommarna giftfritt av de renaste tillgängliga materialen och förser dem genomgående med kantband. Våra möbler orsakar inga problem med inomhusluften i ditt hem.

TailorMade-dimensioneringen av våra möbler möjliggör bättre ergonomi och gör planeringen ännu mer inspirerande. Det finns nästan obegränsade möjligheter för att även små utrymmen ska bli fungerande och trivsamma. Stommarna är ryggraden i möblerna som gör det möjligt att genomföra ergonomiska lösningar och bra arbetskomfort. Det spelar således ingen roll vilken dimensionering möblerna har och inte heller vilken typ av material de tillverkats av.

Vid planeringen av Puustelli-möbler har också installationsfasen beaktats. För varje hushållsapparat som ska integreras skräddarsys egna möbler. Att hushållsapparaterna får tillräcklig luftcirkulation säkerställs med Puustellis biokompositgaller. Också rören i hoskåp har beaktats på förhand så noggrant som möjligt. Därigenom behöver inte möblerna bearbetas, vilket sparar tid vid installationen. Slutresultatet är också snyggt.

Puustellis stommaterial och nyanser gör det till en glädje att inreda hela hemmet. I stället för de vanliga melaminstommarna finns nu också andra alternativ. Du kan välja till dina möbler i hemmet snygga fanerstommar med förfinade betsnyanser, eleganta Fosb-möbler med öppna stommar och härliga målarfärgsnyanser och silverskimrande pärlemorfärger. Allt fulländas naturligtvis med innovativa biostommar som kan användas som sådana eller förses med glasramar och fanerskivor. Läs mer om materialen.