Keittiön välitila

Kökets mellandel


Vid planeringen av Puustelli-kök beaktas alltid hela köket. Bakgrundsskivan mellan övre och nedre skåp är en framträdande plats. Valet av material och färg påverkar helheten. Därför ska skivmaterialen gärna planeras samtidigt. Talesättet ”väl planerat är till hälften gjort” stämmer också här.

Vid val av material till mellanrum i Puustelli-möbler finns många alternativ. Bakgrundsskivor kan snabbt installeras och är noggrant dimensionerade. De kan vara av glas, keramik, kvarts, granit och med melamin- eller laminatytor samt lackade skivor av olika träslag och färgad faneryta beroende på användningsändamålet. Samma material kan också användas som väggbeklädnad eller som bakgrund i möbler och köksön.

Mellanrummet kan också få ökad funktionalitet med olika slags tillval. En reling med olika flyttbara tillbehör är ett praktiskt tillval.

Som belysning i mellanrummet finns många alternativ, ofta kan också ljusstyrkan regleras. Belysningen i mellanrummet är vanligen integrerad i övre skåpens botten.