Puustelli-mitoitus

Puustelli-dimensioner


Med Puustellis TailorMade-dimensioner är ergonomin och linjerna under kontroll, oavsett i vilket rum möbelhelheten finns.

Puustellis moderna produktionsanläggning möjliggör den mest mångsidiga dimensionering av möbler som finns på marknaden. Detta gäller för såväl höjden, bredden som djupet. Och när Puustelli dessutom tillhandahåller det överlägset mest omfattande och flexibla möbelurvalet med olika lådlösningar och skåp, flerfaldigas planeringsmöjligheterna. Sist, men inte minst, har planerarna tillgång till det mest mångsidiga och omfattande materialurvalet med tusentals färger. Oavsett vad vi börjar planera, finns det inget som ställer hinder för planeringen.