Miinus Ilmastoystävällinen keittiö

Ett klimatvänligt kök

Ett klimatvänligt kök

  • Mer ekologiska köksmaterial och tillverkningssätt. Bevisligen.
  • Mindre utsläpp vid tillverkningen. Bevisligen.
  • Köket har ett mindre koldioxidavtryck. Bevisligen.
  • Ett mer hållbart och långlivat möbelsystem. Bevisligen.
  • Beroende på valen väger Miinus-köket 40–50 % mindre. Bevisligen.
  • Mindre koldioxidavtryck vid transporter. Bevisligen.
  • När köket nått livscykelns slut kan det tryggt förstöras. Bevisligen.
Miinus Ekologinen keittiö
Rent ekologiskt kök

Implementeringen av det ekologiska Miinus-köket har krävt år av långvarigt arbete med finländska forskare och experter inom olika områden. Beräkningarna tar hänsyn till hela livscykeln för Miinus köksmöbler med alla dess material och delar, inklusive transport.

Miinus Hiilineutraali keittiö
Koldioxidneutralt kök

Fakta som baserar sig på kalkyler över koldioxidavtryck
Material som belastar miljön har avlägsnats
Koldioxidavtrycket har beräknats för kökets hela livscykel
Även slutpunkten för produktens livscykel har beaktats
• Less is more

Miinus Sisäilmaluokan priimuskeittiö
Ett kök med bästa inomhusluft

• Giftfri tillverkning, hantering och användning
• Vid tillverkningen används inga ämnen som innehåller tungmetaller
• Vid produktionen används inte lim där formaldehyd tillsatts
• Vattenbaserad lack, bets och målarfärger samt naturliga oljor
• Gränsvärdet för inomhusluften av klass i M1 underskrids med nästan hälften.

Miinus pitkäikäinen 3R-keittiö
Långlivad 3R-köket

• Det globalt mest innovativa köket på årtionden
• Nya material och konstruktioner
• Material som kan återanvändas, underhållas, återvinnas
• Patentskyddat möbelsystem
• Reuse, Reduce, Recycle

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.

Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.