Takuukysymykset

Frågor om garantin


Hurdan garanti har mina snickerier?

Vid konsumenthandel åtföljs leveransen av ett garantikort. På kortet har närmare angetts garantitiderna för produkterna. Om garantikortet för din beställning har förkommit, får du ett nytt via vår kundservice genom att ringa +358 10 277 6100 eller skicka mejl till: [email protected].

Hurdan garanti har mina vitvaror?

Vitvaror omfattas av en varumärkesspecifik garanti som beviljas av importören (oftast 2 år).

När börjar garantin för vitvaror?

Garantitiden börjar den dag då vitvaran levereras.

Vilka är villkoren för garantins giltighet?

Garantin gäller under en fastställd garantitid, om snickerierna eller vitvarorna har använts och underhållits i enlighet med bruksanvisningen. Med vitvarorna kommer egna anvisningar och för snickerierna finns en separat anvisning för skötsel, underhåll och användning.

Hur ska jag gå till väga om det under garantitiden uppstår ett problem med en vitvara?

Kontakta direkt den närmaste auktoriserade servicefirman för märket i fråga eller importörens riksomfattande tjänst. Se kontaktuppgifterna här (länkar till leverantörerna)

Aeg / Electrolux
Vidare till deras service här

Siemens 
Vidare till deras service här

Lapetek / Limente 
Vidare till deras service här

Grohe
Vidare till deras service här

Hur ska jag gå till väga om det under garantitiden uppstår problem med mina snickerier?

Vi behöver vissa uppgifter för att vi ska kunna behandla ditt eventuella reklamationsfall snabbt. Kolla på ditt garantikort eller t.ex. i leveransens fraktsedel ditt beställningsnummer. Ta också ett foto på den felaktiga produkten och en mer omfattande allmän bild av rummet. Kontakta i första hand din försäljare/butik för fortsatta åtgärder.

Läs även
Keittiösuunnittelija kotiin, suunnittelukäynti, Puustelli
Planering, beställning och leverans

• Hur kan jag boka en planeringstid?
• Hur sker beställningen av möbler?
• Hur levereras möblerna till mig?

Onnistunut lopputulos, keittiöremontti, Puustelli palvelut
Rengöring och underhåll

• Hur håller jag luckornas ytor rena?
• Hur ska jag sköta mina bänkskivor?
• Hur borde hoar rengöras?
• Hur rengör jag glas i mellanrum?
• Måste silikoner underhållas/förnyas?

Suunnitelma uudesta keittiöstä
Andra utrymmen och specialmått

• Ger Puustelli förslag också för andra rum än köket?
• Har Puustelli möbler också för badrum och toaletter?
• Vilka mått har Puustellis möbler och kan man få möbler med specialmått?