2022_keittiöasennus_Harjavalta-274_main-2

Köksmontör – en certifierad expert


Hur känner du igen en bra köksmontör?

En köksrenovering är alltid en kundorienterad skräddarsydd helhet. Våra köksinredare kartlägger de behov och önskemål som finns och utifrån dem utarbetas en noggrann plan för det nya köket och för själva renoveringsarbetet. Köksmontörerna och köksinredarna har med åren fått ett ömsesidigt förtroende för varandra som gör det lätt för dem att arbeta som ett team och köksrenoveringarna blir färdiga enligt den utsatta tidsplanen.

En köksmontör arbetar säkert, följer lagar och sätter kundens hem i första hand i sitt arbete.

En bra köksmontör har gedigen yrkesskicklighet. De arbetar säkert, kan lagar och förordningar och sätter kundens hem i första hand i sitt arbete. Köksmontören har tillgång till lämpliga verktyg, så att installationsarbetet ser snyggt ut och att slutresultatet blir av högsta kvalitet. En yrkeskunnig köksmontör inleder alltid en köksrenovering genom att skydda passager och byggplatsen.

2022_keittiöasennus_Harjavalta-499_web


Köksmontör får kontinuerlig utbildning

Våra nya köksmontörer genomgår alltid en utbildning av Puustellis produkter och koncept innan de börjar arbeta hos oss. Därefter är de certifierade Puustelli-montörer.

Via vår utbildningstjänst vidareutbildar vi köksmontörerna kontinuerligt i nya produkter och uppdaterade arbetsmetoder, såsom fästningslösningar och inredningsprodukter. Genom utbildningen får de hela tiden aktuell information om lagar och vilka bestämmelser som gäller för renoveringsarbeten. Alla produkter blir mer tekniska, inredningslösningarna förnyas och ekologiskt tänkande har blivit en del också av montörernas arbete. Med fortbildningen säkerställer vi att köksmontörerna alltid har tillgång till den senaste informationen. På så sätt vill vi säkra att våra kunders kök är korrekt installerade och att det är tryggt att använda dem i många år framöver.

Vi vill säkerställa att våra kunder kan använda sitt kök tryggt också i många år framöver.

Takuu_nosto_1216x649_se

Den perfekta köksrenoveringen är en tiostegsresa

Den perfekta köksrenoveringen inleds alltid med ett gemensamt möte med inredaren och köksmontören, där går man igenom den köksplan som ska genomföras och de renoveringsarbeten som ingår i den. Den första fasen är att skydda byggplatsen och passagerna. Därefter rivs det gamla köket och förs till en återvinningscentral.

Efter det kan den egentliga renoveringen börja. Köket får ny el och golv- tak- och väggytor förbereds. Stommar, bänkskivor och hushållsmaskiner installeras och monteras. Till sist utförs VVS-arbetena.

Efter det att luckorna har finjusterats och städningen utförts kan köket överlåtas. I samband med överlåtelsen får du som kund en genomgång av montören hur det nya köket ska skötas och användas.

Puustellis köksmontörer får mycket beröm av kunderna

Kundernas tillfredsställelse med köksmontaget och det installationsarbete som de utför mäts kontinuerligt med hjälp av NPS-undersökningsmetoden. År efter år överträffar köksinstallatörerna sina kunders förväntningar och kunderna rekommenderar därför gärna våra köksmontörer till sina vänner och bekanta.