Made in harjavalta 2304x600

Made in Harjavalta

Made in Harjavalta

Puustelli är Finlands största tillverkare av köksmöbler och Puustelli är det mest köpta* köksmärket i Finland sedan 1983. Detta är knappast en slump. Miinus-köket tillverkas vid samma fabrik i Puustelli i Harjavalta på samma sätt som alla andra Puustelli-möbler. Vi ger var och en som överväger att skaffa ett kök de mest ekologiska materialalternativen samt de senaste innovationerna som underlättar hemsysslorna. Varje år får över 10 000 Puustelli-kök ett nytt hem och blir en del av hemmet vid renoveringar eller när ett nytt hem byggs.
*Rakennustutkimus RTS Oy, Undersökning av egnahemsbyggen 1983–2021

Övergripande nytta

Fakta som vi fick då vi gjorde vår forskningsresa med Miinus-köket utnyttjas i tillämpliga delar i hela vår produktion. De kök som Puustelli tillverkar är alla starkt certifierade, så ekologiska helheter som möjligt och exempel på rena tillverkningsmetoder.

Miinus storu nosto 880x448
Miinus story

Det finns bara ett köksmärke som kan kallas för ett ”ekologiskt kök” med stöd av grundliga undersökningar och beräkningar av koldioxidavtrycket. Det är Puustelli Miinus-köket som har utvecklats i Finland. Möbelmaterial som används allmänt har av ekologiska skäl slopats.

Miinus periaatteen keittiö
Kök med principer

Miinus är ett kök med ekologiska principer. Och som följer sina principer.
Dess värderingar är hållbarhet, flexibilitet, giftfrihet, lättskötta egenskaper, återanvändning av material och materialåtervinning. I Miinus-köket har man helt tagit bort traditionellt tillverkade möbelskivor och i stället fört in mer ekologiska alternativ.

Less is more 694x403 nosto
Less is more

Puustellis utvecklingsarbete för att ta fram ett ekologiskt kök tog hela fyra år. Det viktigaste målet var att minska koldioxidavtrycket vid tillverkningen av möbler, där hänsyn tagits till möblernas hela livscykel.

Puhtaasti paras 694x403
Överlägset renast

Miinus-köket är ett ypperligt resultat inom hållbar utveckling. Kökets grundläggande utgångspunkter och värderingar avviker helt från konkurrenternas. Fokus har varit att åstadkomma ett ekologiskt och koldioxidneutralt kök, som värdesätter hållbar utveckling och som tar hänsyn till köksmöblernas hela livscykel.

Natural steps nosto
Natural Steps

Puustellis Natural Steps-program från 2013 kompletterades 2020 med en kompensationsandel.
För de koldioxidavtryck som uppstår vid tillverkningen av varje Puustelli-kök kompenserar vi miljön. Konkret genomförs kompensationen på lång sikt av olika experter som är insatta i miljöfrågor.

Miinus Patentoitu ja sertifioitu nosto
Patenterad & Certifierad

Hela möbelsystemet i Puustelli Miinus-köket har patenterats. I möbeldelarna, särskilt i skåpets stomkonstruktioner, finns flera patenterade detaljer.
I samband med formsprutningen görs hål färdigt för att för att kunna sammanfoga stommarna och för att fästa gångjärn, mekanismer och lådors glidskenor. Miinus-möbelsystemet är globalt sett den mest innovativa uppfinningen inom möbelbranschen på årtionden.

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.
Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga. Just nu finns den bara digital.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.