Suunnittelukäynti – keittiösuunnittelija kotiin

Första planeringsbesöket hemma hos kunden


Planeringen av ett nytt kök inleds alltid med ett gemensamt planeringsmöte mellan kunden och säljaren. Med Puustelli sker det första planeringsbesöket nästan alltid så att köksplaneraren kommer hem till kunden. När planeringen av ett nytt kök inleds hemma hos kunden, är det möjligt att diskutera stilar och funktioner på ett helt annat sätt än vid ett möte i butiken.

Varför kommer köksplaneraren hem till kunden?

Att skaffa ett nytt kök är något som ofta angår hela familjen. Redan under det första planeringsbesöket borde kundens alla familjemedlemmar som vill påverka slutresultatet vara närvarande. Diskussionen med familjemedlemmarna ger köksplaneraren värdefull information om vilka önskemål det nya köket bör uppfylla och hur familjen brukar använda köket. Som kund ska du helst öppet berätta vilka förslag du gillar eller inte gillar.

Kundens önskemål och behov utgör grunden för köksplanen

Planeringsbesöket inleds alltid genom att ni kartlägger hur det nuvarande köket fungerar. Som kund kan du berätta för köksplaneraren vad som har varit bra och fungerande i ditt nuvarande kök samt naturligtvis hurdana förbättringar du önskar i ditt nya kök.

Keittiösuunnittelija kotiin, suunnittelukäynti

Att få se och mäta köket underlättar planeringen

Du behöver inte bekymra dig över att köksplanerare besöker ditt hem; köksplaneraren kommer inte att kritisera ditt nuvarande kök. Ett planeringsbesök i hemmet är viktigt med tanke på slutresultatet. Ett proffs ser snabbt de möjligheter som köket ger och dess eventuella begränsningar.

Hos Puustelli ansvarar köksplaneraren för måtten

Genast under det första planeringsbesöket tar köksplaneraren mått på det som ska renoveras. Köksplaneraren kontrollerar var dörrarna, fönstren och eventuella inkapslingar finns. Utöver de egentliga möbelmåtten kartlägger hen också många tekniska detaljer, såsom var el- och tappställen finns, ventilationssystemet och bärande väggkonstruktioner. Ju grundligare det utrymme som ska renoveras mäts och gås igenom, desto bättre kan köksplaneraren utarbeta en plan för det nya köket och det renoveringsarbete som behövs. Hos Puustelli är det på köksplanerarens ansvar att ta måtten. Hen ansvarar alltså för att alla möbler, bänkskivor, hushållsmaskiner och kringutrustning i det nya köket lämpar sig för de platser som är avsedda för dem.

Keittiösuunnittelija kotiin, suunnittelukäynti, kuvituskuva

Planering av renoveringsarbeten

I planeringen av det nya köket ingår som en väsentlig del också diskussioner om nödvändiga renoveringsarbeten. Du kan gärna på förhand fundera över om du själv är en ivrig och skicklig renoverare eller om du hellre vill få ditt nya kök som nyckelfärdigt med garanti. Då ansvarar Puustelli helt för skötseln, tidtabellen och genomförandet av alla ärenden. När du har beslutat i vilken omfattning renoveringsarbetena utförs, kan köksplaneraren räkna ut ett exakt pris för de arbeten som du beställer.

Personlig service är en viktig del av ett lyckat slutresultat

Varje köksrenovering är unik och personlig service är en viktig del av ett lyckat slutresultat. Det är bra att reservera tillräckligt med tid för det första planeringsbesöket, i allmänhet två till tre timmar. När ni har tillräckligt med tid kan ni kartlägga allt som är väsentligt, och på detta sätt kan ni också tillsammans med köksplaneraren börja göra upp en köksplan som motsvarar dina önskemål. Det här ger de bästa förutsättningarna att utarbeta en övergripande köksplan.

Keittiösuunnittelija kotiin, suunnittelukäynti, kuvituskuva

Ett nytt kök är en exceptionell produkt i den bemärkelsen att kunden kanske skaffar ett nytt kök endast en gång under sitt liv. Därför är ett planeringsbesök hemma hos kunden särskilt viktigt och säkerställer ett lyckat slutresultat. Planeringsbesöket är alltid gratis för dig.

Utifrån de gemensamma diskussionerna utarbetar köksplaneraren visuella 3D-bilder av det nya köket. Av bilderna framgår hur det nya köket kommer att se ut och därigenom kan kunden kan försäkra sig om att slutresultatet motsvarar förväntningarna.

Puustelli myymälä

Våra experter hjälper till med alla faser i köksrenoveringen. Välj din närmaste butik och boka en gratis planeringstid. Låt oss förverkliga dina köksdrömmar!