Vastuullisuus_Toimintaketju

Hållbar leveranskedja


För oss innebär ansvarstagande en transparent och hållbar affärsverksamhet från produkternas ursprungliga källor ända fram till kunderna. Livscykeltänkande och cirkulär ekonomi, omsorg om personalen och intressentgrupperna samt tryggandet av ett mångfaldigt liv i vår omgivning står i centrum för vår ansvarsfulla verksamhet. Vi erbjuder våra kunder möjlighet att göra ansvarsfulla val när de väljer våra produkter.

Ansvarsfullt genom hela försörjningskedjan
Vastuullisuus_tuotteiden_suunnittelu
Planering av produkter

Vi planerar produkter som håller länge. Ända från produktidén funderar vi på om produkten är nödvändig, de miljövänligaste materialen och energieffektiva tillverkningssätt.

Vastuullisuus_Materiaalit_Moodboard_trendit_kesä
Ansvarsfulla material

Våra samarbetsrelationer med våra uppskattade materialleverantörer är förtroendefulla och årtionden långa. Våra miljövärderingar och kvalitetsmål är desamma. Vi säkerställer ansvarsfulla tillverkningssätt genom årliga bedömningar av leverantörerna och förutsätter också att våra leverantörer förbinder sig att följa våra Code of Conduct-anvisningar.

Valmistus_nosto
Energieffektiv tillverkning

Certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och säkerhet hjälper oss att kontrollera och förbättra vår verksamhet kontinuerligt också i fråga om ansvarstagande. Vår fabrik drivs till 100 % med förnybar energi. Vi investerar ständigt i nya, mer ekologiska lösningar, såsom eltruckar och energieffektiva produktionslinjer.

Asiakaskohtaaminen_2019
Kunniga säljare

Vårt kunniga och utbildade försäljningsteam planerar kökslösningar som håller för tidens tand och som uppfyller kundens nuvarande och framtida behov. Vi kan styra kunden att göra mer ansvarsfulla val. Vi erbjuder kunderna koldioxidneutrala kök och vi kompenserar för de utsläpp som uppstår vid tillverkningen av dem!

Sähkötrukki_2021
Leveranser med beaktande av miljön

Våra leveranser börjar med planering av effektiva och miljövänliga transporter. Vi följer utsläppen från transporterna med hjälp av en kalkylator för koldioxidavtryck som mäter utsläppen med beaktande av den körda rutten och produkternas vikt. I vår fabrik sköts transporterna med eltruckar.

Vastuullisuus_Asiakas_2020
Kunden

Vi vill också påverka det koldioxidavtryck som våra kunder lämnar. Vi möjliggör en ekologisk kökshelhet med ren inomhusluft, hållbara material och energieffektiva hushållsapparater, utan att glömma sopsorteringen!

Vastuullisuus_kierrätys
Återvinning

Vårt mål är att integrera gamla köksmaterial i den cirkulära ekonomin. Vi utvecklar ständigt sätt att minimera avfallsgenereringen hos både fabriken och kunden. Stommarna i våra PuustelliMiinus-kök har tillverkats av biokomposit som är ett helt återvinningsbart material. Puustelli är medlemmar i Finlands förpackningsåtervinning Rinki Ab och i Serty, som ansvarar för återvinningen av elektrisk utrustning.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Idébok
Boka tid för köksplanering

 

BESTÄLL PUUSTELLIS NYHETSBREV OCH FÅ TIPS OCH INSPIRATION INFÖR DIN KÖKSRENOVERING

Vilken typ av projekt planerar du:
När du skickar in formuläret får du vårt nyhetsbrev i din e-postadress. Läs om vår integritetspolicy.
Marknadsföringstillstånd
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.