Vastuullisuus_henkilöstö_main

Personalen


Vi satsar på att utveckla ledarskapsfärdigheterna och arbetstagarens personliga kompetens. I vår organisation har var och en rätt och skyldighet att veta vad som förväntas av honom eller henne. Vi förbättrar vår arbetsmiljö och våra arbetssätt för att säkerställa en motiverad och välmående personal samt en trygg arbetsplats.

Jämlikhet genom samarbete 

Var och en av våra anställda har en viktig roll när det gäller att uppnå de gemensamma målen. Vi värdesätter jämlikhet, och vi accepterar inte diskriminering i vår arbetsgemenskap. Vi sammanträder regelbundet med våra anställda för att diskutera ärenden som gäller jämlikhet på arbetsplatsen och jämlika löner. Syftet med samarbetet är att säkerställa en jämlik och transparent verksamhet i hela Puustelli. År 2022 var 39 % av våra anställda kvinnor och 61 % män. 

Vi uppmuntrar till ny kunskap!

På vår fabrik är cheferna coacher, med vilka vi utvecklar en lednings- och arbetskultur som leder till en ännu smidigare vardag. Hos Puustelli har alla arbetstagare lika möjligheter att lyckas och utvecklas i sitt arbete, oberoende av ålder eller ställning! Ny kunskap kan innebära att lära sig helt nya arbetshelheter eller att utveckla existerande arbetssätt ur ett nytt perspektiv. Hos oss är arbetskarriärerna långa, eftersom 30 % av personalen har arbetat hos Puustelli i över 15 år.

Säkerhet och välmående

Alla Puustelli-anställda har rätt till säkra arbetsförhållanden. Vi uppmuntrar de anställda att agera proaktivt och vi samlar in säkerhetsobservationer för att förebygga olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar. Vår fabrik har ett 5S-system med vilket vi upprätthåller och övervakar säkerheten, renligheten och ergonomin på arbetsplatserna. Vi utbildar vår personal regelbundet också genom utbildning i första hjälpen och med säkerhetsutbildningar. Vi vill stödja vår personals välmående också utanför arbetsplatsen genom att erbjuda olika hobbymöjligheter, evenemang samt förmåner i anslutning till motion och rekreation.

De anställda kan påverka

Vår personals vilja till förbättringar genom små dagliga gärningar syns i hundratals utvecklingsförslag som våra anställda föreslår och genomför. Vi belönar varje år med tusentals euro de förbättringar som har genomförts inom arbete och säkerhet. Vi kan alla påverka hur vardagen ser ut på arbetsplatsen.

Vastuullisuus_henkilöstö_kollaasi_1950x500
Henkilöstö 23 swe

 

Beställ nyhetsbrev
Beställ Idébok
Boka tid för köksplanering

 

BESTÄLL PUUSTELLIS NYHETSBREV OCH FÅ TIPS OCH INSPIRATION INFÖR DIN KÖKSRENOVERING

Vilken typ av projekt planerar du:
När du skickar in formuläret får du vårt nyhetsbrev i din e-postadress. Läs om vår integritetspolicy.
Marknadsföringstillstånd
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.