Ergonomian salat

Miinus kökets mått

Ergonomins hemlighet är offentlig

Ramdimensioneringen av Minus-möblerna öppnar portarna till ergonomin och gör designen ännu mer inspirerande. Dimensioneringen av bioramar är flexibel och möjligheterna att kombinera ramar är nästan obegränsade. Även det minsta utrymmet görs funktionellt och bekvämt. Ramarna är ryggraden i möblerna, vilket möjliggör ergonomi och arbetskomfort. Så det spelar en roll vilken typ av dimensionering som de har och vilket material de är tillverkade av.

Målet med ergonomin är flexibelt och säkert köksarbete.

  • onödig huk och sträck ut handen undviks
  • korrekt utnyttjande av dimensionering ger möjligheter
  • en lämplig bänkhöjd märks inte i vardagliga rutiner - olämpligt tvärtom
  • hörnmekanismerna, lådenheterna och olika dörröppningsmekanismer är till stor hjälp

Ergonomi behövs också för funktionalitet.

  • det ska finnas fri åtkomst mellan kokzonen, vatten- och kylpunkten
  • formen på köket och den funktionella triangeln hjälper till
  • rätt placering av möblerna och i vilken riktning luckorna öppnas är betydelsefulla för en säker köksmiljö

Puustelli Miinus dimensioneringsexempel

Puustelli_Miinus_dimensioneringsexempel