Miinus Sisäilmaluokan priimuskeittiö

Ett kök med bästa inomhusluft

Ett kök med bästa inomhusluft

I vår produktion använder vi inte ämnen som innehåller tungmetaller och de uppstår inte heller under tillverkningsprocesserna. Vid montering av skåp och luckor använder vi inte lim med tillsatt formaldehyd. Vi ytbehandlar alla trävaror utan lösningsmedel. Lacker, betsmedel och målarfärger är vattenlösliga och oljorna är naturliga oljor. I biostommarnas ramar är formaldehydhalten i luckorna noll procent. I Miinus-köket underskrids gränsvärdet för inomhusluften M1 med nästan hälften. Miinus-köket orsakar inga problem med inomhusluften.

Miinus Ekologinen keittiö
Rent ekologiskt kök

Implementeringen av det ekologiska Miinus-köket har krävt år av långvarigt arbete med finländska forskare och experter inom olika områden. Beräkningarna tar hänsyn till hela livscykeln för Miinus köksmöbler med alla dess material och delar, inklusive transport.

Miinus Ilmastoystävällinen keittiö
Koldioxidneutralt kök

Fakta som baserar sig på kalkyler över koldioxidavtryck
Material som belastar miljön har avlägsnats
Koldioxidavtrycket har beräknats för kökets hela livscykel
Även slutpunkten för produktens livscykel har beaktats
• Less is more

Miinus Ilmastoystävällinen keittiö
Ett klimatvänligt kök

• Säkerställda ekologiska material och tillverkningsmetoder
• Koldioxidavtrycket inklusive transporterna har beräknats för hela livscykeln
• Verksamheten följer det strikta Natural Steps-programmet
• Koldioxidavtryck från tillverkningen kompenseras
• Det koldioxidneutrala Miinus-köken – en föregångare igen

Miinus pitkäikäinen 3R-keittiö
Långlivad 3R-köket

• Det globalt mest innovativa köket på årtionden
• Nya material och konstruktioner
• Material som kan återanvändas, underhållas, återvinnas
• Patentskyddat möbelsystem
• Reuse, Reduce, Recycle

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.

Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga. Just nu finns den bara digital.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.