2022_keittiötoimitus_Harjavalta

Leverans av möbler


Alla Puustelli-möbler levereras på en gång. Alla möbler, hushållsmaskiner, hoar och kranar, belysningsarmatur osv. som ingår i samma beställning levereras direkt från fabriken till vår kund och bärs ända in i hemmet på ett säkert sätt. Inga mellanlastningar eller omlastningar.

Pappförpackningar i stället för plast

Pappförpackningar är praktiska och stadiga samt skyddar möbler utmärkt och håller glidande delar på plats under transport och förflyttningar. Utöver att transportförpackningarna är rena kan föraren lättare flytta dem. De är också mer praktiska för installatören, som snabbt kan öppna förpackningarna och återvinna materialet på ett enkelt sätt. För att påskynda installationen har luckor och stommar förpackats på ett säkert sätt åtskilda från varandra.

Garantin för Puustelli-möbler

Puustelli-produkterna har en garanti på att de fungerar i 10 år. De produktspecifika garantierna för mekanismerna är upp till 30 år. Dessutom beviljar vi två års fabriksgaranti för det arbete Puustelli-installatörerna gör då de installerar Puustelli-möbler.

För produkter som vi inte själva tillverkar, såsom hushållsapparater o.d., är garantitiden den tid som tillverkaren uppgett och enligt konsumentskyddslagen minst 2 år. Fråga mer om garantivillkoren i vår butik.

Takuulogot

En mycket viktig sak

Beaktandet av miljöfrågornas betydelse har via köket börjat omfatta allt som Puustelli gör och har blivit en bestående del av vår verksamhet. I dag gör alla Puustelli-anställda små men viktiga miljögärningar i sin egen arbetsmiljö bl.a. i anslutning till el- och vattenförbrukning samt sopsortering.

Personalens välbefinnande – grunden för allt

ISO 45001 är en internationellt uppskattad standard. Systemet för hälsa och säkerhet i arbetet är utformat för att hjälpa företaget att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden för sin personal. Puustelli vill att personalen mår bra och därför satsar företaget kontinuerligt på kompetens, hållbar utveckling och tillförlitlighet.

Systemet främjar flexibelt samarbete, informationsutbyte och kommunikation på arbetsplatsen. Samtidigt förbättrar den motivationen, effektiviteten och välbefinnandet. Identifiering av risker och bättre arbetsmetoder bidrar till att förebygga olyckor, sjukdomar och hälsoproblem. Systemet förbättrar också personalens medvetenhet om säkerheten.