Harjavalta Oy historia

Företagets historia


Harjavalta Oy är ett finländskt familjeföretag vars hörnstenar lagts i finländsk mark redan för hundra år sedan. Puustelli har följt moderbolagets fotspår och har värnat om snickarglädjen ända till vår tid.

Puustelli Group Oy

Puustelli Group Oy ingår i en koncern, vars berömda snickerikompetens och kvalitet har överförts som tradition av anställda i årtionden och generationer.

I exakt 100 år
Historia 1920-luku
1920-talet

Puustellis industriella bas skapades redan 1920, då Harjavalta Osakeyhtiö grundades i byn Merstola i Satakunta. Vid företaget började man förädla virke och inom kort blev fabriksverksamheten med sågade trävaror och tröskmaskiner företagets hörnstenar.

Historia 1940-luku
1940-talet

Fortsättningskriget upphörde vilket innebar ett nytt liv för fabrikerna och i Harjavalta började man bygga en ny industrianläggning för produktion av dörrar eller luckor och fönster. Också de stora krigsersättningarna till Sovjetunionen påskyndade verksamheten.

Historia 1960-luku
1960-talet

Puustellis fabriker fokuserade på krävande produkter redan i slutet av 60-talet: till Sverige levererades inomhusdörrar av trä där de fick heta Carl Larsson. Kraven på dörrarna var mycket höga i fråga om både arbete och material. Tillverkningen av dörrarna krävde en finsnickares kompetens. De nuvarande luckorna till Puustelli-möbler tillverkas fortfarande med samma yrkesskicklighet.

Historia 1970-luku
1970-talet

Puustelli-köket uppkom under recessionen i Finland 1977. Massproduktionens tid var förbi och Puustelli kom med något helt nytt: individualitet, service, snickerikompetens, design, planering och installationstjänster. Varumärket Puustelli skapades.

Historia 1980-luku
1980-talet

Puustelli-sortimentet utvidgades på 1980-talet genom nya material. Fabrikens gamla snickerikompetens utnyttjades nu för olika träslag och samtidigt möjliggjordes experiment med olika lasyrfärger på träluckorna, enfärgade MDF-luckor och olika slags mönster på melaminytor. På några år blev Puustelli Finlands mest populära kök 1983.

Historia 1990-luku
1990-talet

I början av 1990-talet utvidgades Puustellis verksamhet och exporten ökade, kök exporterades till Sverige, Ryssland och Baltikum. På 1990-talet lanserade Puustelli köksrenoveringar som nyckelfärdiga kök. I konceptet ingick bl.a. köksmöbler, installationer, rivning av gamla möbler, rör- och elarbeten samt Puustelli-finansiering. Detta lade grunden för Puustellis ALL Inclusive-tjänst.

Historia 2000-luku
2000-talet

Puustelli har alltid satsat på kvalitet och kundtillfredsställelse. Bureau Veritas är en internationellt erkänd symbol. Puustelli har fått använda symbolen i många år. ISO 9001:2008 är ett certifierat kvalitetssystem som i sin omfattning är unikt för möbelbranschen. Den omfattar alla delområden; produktutveckling, produktion, upphandling, transport, installation och butiksfunktioner.

Historia 2010-luku
2010-talet

Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för Puustelli och redan på 1990-talet ytbehandlades möblerna med vattenlösliga metoder vid Puustelli-fabrikerna. Ekologin och respekten för miljön kommer också i fortsättningen att beaktas i allt det som Puustelli gör. Vid val av material och produktionsprocesser säkerställs allt noggrannare att naturen och miljön belastas så lite som möjligt.

Puustellis industriella bas skapades redan 1920, när Harjavalta Osakeyhtiö grundades i Satakunta, i byn Merstola, socken Harjavalta. Företaget började bearbeta virke och snart blev hörnstenen i företaget fabriksverksamhet med sågat virke och tröskningsmaskiner.