2020_Puustelli_Miinus_Ekholm-Talas_7186_main-2

Patenterad & Certifierad

Puustelli Miinus Europapatent

Hela möbelsystemet i Puustelli Miinus-köket har patenterats. I möbeldelarna, särskilt i skåpets stomkonstruktioner, finns flera patenterade detaljer.
I samband med formsprutningen görs hål färdigt för att för att kunna sammanfoga stommarna och för att fästa gångjärn, mekanismer och lådors glidskenor. Miinus-möbelsystemet är globalt sett den mest innovativa uppfinningen inom möbelbranschen på årtionden.

Våra certifikat som är kända inom EU

Nyckelflaggan visar att produkten är finländsk

Nyckelflaggan är ett certifikatet som beviljas produkter eller tjänster som produceras i Finland och vars grad av inhemskt ursprung är minst 50 %. Puustellis produkterna har Nyckelflaggan, eftersom graden av inhemskt ursprung är hela 85 %.

Produkt som överensstämmer med FI-standarderna

Puustelli-produkterna överensstämmer med standarderna, är säkra, hållbara och håller hög kvalitet. Produkter som redan omfattas av märkningen kontrolleras kontinuerligt och kontroller utförs regelbundet på plats. För nya produktgrupper utförs alltid omfattande tester och kontroller innan de godkänns i sortimentet.

Byggmaterial med utsläppsklassificering M1

Resultatet av inomhusluftmätningen i Miinus-kök når upp till 50 % renare resultat än det bästa M1-gränsvärdet för inomhusluftsklassificering. Också Puustellis mest omfattande material- och produktmeny har redan klassificerats nästan till 100 % i den bästa inomhusluftsklassen M1.

 Sertifikaatit_se_600x120.jpg

 


Våra internationellt kända certifikat

Kvalitetssystemet ISO 9001

Puustelli satsar på kompetens, hållbar utveckling, kvalitet och tillförlitlighet. Det kvalitetssystem som Puustelli har förbundit sig till är redan till sin omfattning unikt inom hela möbelbranschen. Det omfattar hela Puustellis verksamhet. Den regelbundna granskningen gäller alla delområden av företagets verksamhet och omfattar ledning, produktutveckling, upphandling, produktion, tjänster, marknadsföring, butiksverksamhet, transporter och installationer.

Miljöledningssystemet ISO 14001

Puustelli omfattas också av världens mest kända miljösystem. Standarden ISO 14001 visar att företaget förbinder sig till miljöskydd och hållbar utveckling. I vår egen verksamhet strävar vi efter att minimera miljöbelastningen genom ansvarsfulla materialanskaffningar, tillverkningssätt och hela vår verksamhet.

ISO 45001 - arbetshälsa och arbetarskydd

Genom certifieringen agerar Puustelli för de anställdas bästa. Utgångspunkten är att förbättra hälsan och säkerheten, minska riskerna på arbetsplatsen och säkerställa hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden. I vår verksamhet satsar vi på personalens utbildning och kompetens samt på hållbar utveckling och tillförlitlighet.

Laatujärjestelmä_ru_600x120.jpeg

 

Miinus storu nosto 880x448
Miinus story

Det finns bara ett köksmärke som kan kallas för ett ”ekologiskt kök” med stöd av grundliga undersökningar och beräkningar av koldioxidavtrycket. Det är Puustelli Miinus-köket som har utvecklats i Finland. Möbelmaterial som används allmänt har av ekologiska skäl slopats.

Miinus periaatteen keittiö
Kök med principer

Miinus är ett kök med ekologiska principer. Och som följer sina principer.
Dess värderingar är hållbarhet, flexibilitet, giftfrihet, lättskötta egenskaper, återanvändning av material och materialåtervinning. I Miinus-köket har man helt tagit bort traditionellt tillverkade möbelskivor och i stället fört in mer ekologiska alternativ.

Less is more 694x403 nosto
Less is more

Puustellis utvecklingsarbete för att ta fram ett ekologiskt kök tog hela fyra år. Det viktigaste målet var att minska koldioxidavtrycket vid tillverkningen av möbler, där hänsyn tagits till möblernas hela livscykel.

Puhtaasti paras 694x403
Överlägset renast

Miinus-köket är ett ypperligt resultat inom hållbar utveckling. Kökets grundläggande utgångspunkter och värderingar avviker helt från konkurrenternas. Fokus har varit att åstadkomma ett ekologiskt och koldioxidneutralt kök, som värdesätter hållbar utveckling och som tar hänsyn till köksmöblernas hela livscykel.

Natural steps nosto
Natural Steps

Puustellis Natural Steps-program från 2013 kompletterades 2020 med en kompensationsandel.
För de koldioxidavtryck som uppstår vid tillverkningen av varje Puustelli-kök kompenserar vi miljön. Konkret genomförs kompensationen på lång sikt av olika experter som är insatta i miljöfrågor.

Miinus Made in Harjavalta
Made in Harjavalta

Puustelli är Finlands största tillverkare av köksmöbler och Puustelli är det mest köpta* köksmärket i Finland sedan 1983. Detta är knappast en slump. Miinus-köket tillverkas i Puustellis fabrik i Harjavalta på samma sätt som alla andra Puustelli-möbler. Vi ger var och en som överväger att skaffa ett nytt kök de mest ekologiska materialalternativen samt de senaste innovationerna som underlättar arbetet i köket.

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.
Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga. Just nu finns den bara digital.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.