Tarpeelliset standardit

Nödvändiga standarder


Standarder behövs för att underlätta det dagliga livet, öka säkerheten, ge bättre ekonomi och rationalisera verksamheten. FI-märket är en känd och uppskattad standard inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

FI_Avainlippu_272x120_se

Puustelli-möblerna har tillverkats enligt FI-standarder

Nya produktgrupper genomgår omfattande tester och kontroller innan de godkänns för produktion. Produkter som omfattas av märkningen kontrolleras kontinuerligt och kontrolltester utförs regelbundet på plats. Puustelli-produkternas hållbarhet, säkerhet och kvalitet har testats officiellt sedan 1989. Det nuvarande FI-märket var då SFS.

Made in Harjavalta

Nyckelflaggan är ett av Förbundet för Finländskt Arbete beviljat ursprungsmärke. Finländskhet är för Puustelli ett värde i sig, eftersom Puustellis hundraåriga rötter ligger djupt i landskapet Satakuntas mark. Alla Puustelli-möbler planeras och tillverkas i Harjavalta. Med Nyckelflaggan betonar vi våra produkters finländska ursprung och kvalitet. Samtidigt vill vi främja den finländska sysselsättningen och betydelsen av finländskt arbete. Nyckelflaggan anger att en produkt eller tjänst har producerats i Finland till minst 50 %. Med graden av inhemskt ursprung avses de finländska kostnadernas andel av produktens eller tjänstens självkostnadsvärde. Puustelli-produkterna är upp till 85 % av finländskt ursprung. Puustelli-möbler som tillverkats i Finland stöder starkt den finländska sysselsättningen.