Materiaalit

Det perfekta köket


Vid tillverkning av Puustelli-möbler är kvalitetskraven på material och mekanismer höga. Ett komplett kök som uppfyller höga kvalitetskrav kan endast genomföras om mekanismer, vitvaror, hoar och armaturer som placeras i köket är av hög kvalitet och passar ihop med våra möbler.

Våra europeiska samarbetspartner är globalt uppskattade och ansvarsfulla företag som vi har samarbetat med i årtionden. Vi känner varandra väl och får bland de första höra om kommande nyheter. Vi hyser ömsesidigt förtroende och respekterar varandra.

Puustelli-material

Vid valet av material är vi kända för att vara krävande. Vi väljer materialet hos tillverkarna själva samt iakttar våra miljö- och kvalitetskriterier. Vi känner till Puustelli-materialens ursprung och hur de har tillverkats och av vilken råvara. Materialet levereras direkt till vår fabrik. Våra miljövärden och kvalitetsmål är desamma.

De valda materialen testas på många sätt i vår fabrik. Utöver belastningstester testar vi hållbarheten hos ytor och färger genom att gnugga dem samt exponera dem för vätskor. För att hitta rätt nyans testar vi ytterligare hur olika ljus påverkar ytbehandlade färger. Endast de material som uppfyller Puustellis krav på livscykeln lanseras i vårt sortiment.

Puustelli-mekanismer

Också med internationellt erkända företag som tillverkar lådor och mekanismer har vi samarbetat i decennier. Våra värderingar och kvalitetsmål är desamma och vårt sätt att arbeta tillsammans är okomplicerat. I Puustellis båda modellserier, Original och Miinus, är möblernas mekanismer och lådor av premiumkvalitet, vilket innebär att mekanismernas funktionalitet, hållbarhet och design har utvecklats till sin spets.