Miinus Hiilineutraali keittiö

Koldioxidneutralt kök

I vår egen produktion följer vi det strikta Natural Steps-programmet för att kunna tillverka Puustelli-köksmöbler med så små utsläpp som möjligt.

De väsentligaste materialen i Puustelli Miinus-köket är biokomposit och trä. Stommens bärande kraft är en bioram, som är det globalt mest innovativa köket på flera årtionden. Bioramen har ersatt alla skivmaterial som traditionellt används i stommar. Det överflödiga material som finns kvar efter tillverkningen av ramarna kan användas för att tillverka en helt ny produkt. Av trä tillverkar vi bl.a. luckor och bänkskivor. Det trä som vi använder kommer från PEFC- och FSC-skogar. Tack vare modern möbelproduktion har vi kunnat minska materialspillet betydligt. Resterna utnyttjar vi för att värma upp vår fabrik.

Miinus-köket är ett tryggt val för användaren och miljön. Material som belastar miljön har avlägsnats. Vi har tagit beslut att hela fabriken ska vara koldioxidneutral före 2035.

Miinus Ekologinen keittiö
Rent ekologiskt kök

Implementeringen av det ekologiska Miinus-köket har krävt år av långvarigt arbete med finländska forskare och experter inom olika områden. Beräkningarna tar hänsyn till hela livscykeln för Miinus köksmöbler med alla dess material och delar, inklusive transport.

Miinus Ilmastoystävällinen keittiö
Ett klimatvänligt kök

• Säkerställda ekologiska material och tillverkningsmetoder
• Koldioxidavtrycket inklusive transporterna har beräknats för hela livscykeln
• Verksamheten följer det strikta Natural Steps-programmet
• Koldioxidavtryck från tillverkningen kompenseras
• Det koldioxidneutrala Miinus-köken – en föregångare igen

Miinus Sisäilmaluokan priimuskeittiö
Ett kök med bästa inomhusluft

• Giftfri tillverkning, hantering och användning
• Vid tillverkningen används inga ämnen som innehåller tungmetaller
• Vid produktionen används inte lim där formaldehyd tillsatts
• Vattenbaserad lack, bets och målarfärger samt naturliga oljor
• Gränsvärdet för inomhusluften av klass i M1 underskrids med nästan hälften.

Miinus pitkäikäinen 3R-keittiö
Långlivad 3R-köket

• Det globalt mest innovativa köket på årtionden
• Nya material och konstruktioner
• Material som kan återanvändas, underhållas, återvinnas
• Patentskyddat möbelsystem
• Reuse, Reduce, Recycle

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.

Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.