Ett kök som är ett ekologiskt mästerverk

Puustelli Miinus är ett unikt kök, eftersom varje möbeldel i köket har undersökts och deras koldioxidavtryck har beräknats. Med stöd av undersökningarna har man endast valt sådana material, delar och tillverkningssätt som är det mest ekologiska alternativet vid industriell tillverkning av kök. I kalkylerna har man tittat på köksmöblernas hela livscykel inklusive material och delar, även transporterna har beaktats.

I stället för att använda bekanta tillverkningsmaterial har vi varit tvungna att söka mer ekologiska lösningar. Det mest innovativa exemplet är Miinus-stommarnas ramkonstruktion som gjutits av biokomposit genom formsprutning.

Miinus-köket är en hållbar, långlivad, flexibel och till stor del också självunderhållande helhet, och köket orsakar inga problem med inomhusluften. Miinus-köket är en ansvarsfullt och giftfritt tillverkad helhet vars alla material är återanvändbara och återvinningsbara. De alternativ som belastar miljön i onödan har slopats i Miinus-köket. Less is more.

 Miinus_Steps_M1_se_2_400x120.jpg_MV