Kotitalousvähennys keittiöremontista

Rot-avdrag vid en köksrenovering


När man tänker på budgeten för sin köksrenovering är det bra att komma ihåg att man kan vara berättigad till rotavdrag för renoveringsarbeten. ROT är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Visste du att du kan få tillbaka upp till 50.000 kr. 
From 1 juli 2024 höjs taket tillfälligt upp till 75.000 kr!

Rotavdraget är en skattesubvention och dras från den skatt du betalat det året som arbetet har betalats. För att vara berättigad till rotavdrag måste du ha betalat in tillräckligt med skatt. Du kan inte göra större avdrag än vad den inbetalda skatten är. Man ansöker om rotavdrag med den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten.

ROT-avdrag för en köksrenovering

Man kan ansöka om rotavdrag för den del av en renovering som avser själva arbetet. Man kan inte använda avdraget till varor, maskiner eller tillbehör.
Till exempel om du köper en totalrenovering som sammanlagt kostar 180 000 kr så kan du inte dra av kostnaden för möbler, hushållsmaskiner och andra varor. Men från arbetet kan man dra av 30 % av kostnaderna. Man kan dra av upp till 50 000 kr/person per kalenderår med rotavdraget. Rotavdrag är personligt, så makar kan få ett avdrag på sammanlagt 100 000 SEK per år om bostaden samägs. Avdraget medges i beskattningen om de själva har begärt det.

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget: från och med 1 juli 2024 blir det ett höjt rotavdrag till max 75 000 kronor per person och år. Höjningen gäller till årets slut.

Innan du beställer ett renoveringsarbete är det bra att kontrollera att företaget har en f-skattesedel. På så sätt försäkrar du dig om att företaget betalar skatt för sin verksamhet. Du kan kontrollera det genom att ringa till skatteverket.