Moderni perhekeittiö

Rengöring och underhåll


Hur håller jag luckornas ytor rena?

För rengöring av alla slags luckmaterial räcker det ett neutralt rengöringsmedel. Luckans yta torkas genomgående med en fuktig duk som fuktats med ett rengöringsmedel. Därefter torkas ytan ytterligare med en ren duk och torkas väl.

Fläckar och stänk som uppstår på luckans yta ska rengöras omedelbart. Låt dem inte bli kvar på luckan. Om så ändå har skett, kan du försöka avlägsna fläckar med hushållssprit.

Hur ska jag ta hand om mina bänkskivor?

Torka av smuts och vatten genast. Fläckar på bänkskivor av massivt trä kan rengöras med outspätt neutralt tvättmedel. Oljade träbänkskivor ska oljas omedelbart då de tas i bruk och behandlas på nytt vid behov eller med minst 6 månaders mellanrum.

För laminatbänkskivor räcker som rengöringsmedel ett neutralt rengöringsmedel eller utspätt handdiskmedel. Torka hela ytan med rengöringsmedel och sedan med en ren mjuk duk. Torka noga, så uppstår inga spår på ytan. En laminatskiva kräver mycket litet underhåll, eftersom den inte behöver oljas eller vaxas. Heta kastruller eller andra kärl får inte placeras på skivan utan ett underlag, annars kan limmet som håller laminatskivan på plats smälta.

För skötseln av bänkskivor av keramik eller kvarts räcker det, liksom för andra bänkskivor, att de rengörs med en duk och ett neutralt rengöringsmedel. För mer ingrodd smuts kan du använda ett krämaktigt rengöringsmedel, t.ex. Cif Cream.

Hur ska hoar rengöras?

Torka alltid efter utfört arbete bort fläckar från den rostfria stålytan med en mjuk handduk, tvätthandduk eller svamp. Använd varmt vatten och flytande diskmedel för rengöring. Skölj sedan ytan med rent vatten och torka med en mjuk duk. Rengör envis smuts t.ex. Cif Cream rengöringsmedel. Det rekommenderas att de den mest ingrodda smutsen rengörs med ett klorhaltigt rengöringsmedel.

Rengör hoar av gjutmarmor med ett vanligt flytande rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipande ämnen. Om diskhon behöver en grundlig rengöring, polera den med ett poleringsmedel som tillverkaren tillhandahåller och vaxa diskhon efter rengöringen (t.ex. Clean & Shine).

Ur Silgranit-hoar kan du avlägsna kalk samt färgningar av kaffe och te med kalkborttagningsmedel. Rengör alla fläckar så fort de uppkommer. Därigenom hindrar du att smutsen blir ingrodd och rengöringen går lättare. Ingrodd färgning kan du avlägsna t.ex. med BlancoActiv-rengöringstabletter. Efter rengöringen ska du skölja bassängen med varmt vatten och torka väl.

Hur ska jag rengöra mellanrumsglas?

Enklast rengör du glasytor med fönstertvättmedel och en luddfri städduk.

Måste silikoner underhållas/förnyas?

Det vore bra att förnya silikonfogar med jämna mellanrum, senast när silikonet har hårdnat eller spruckit.

Kan man beställa service?

Om du vill kan du beställa underhållsarbete för ditt kök från Puustelli. Köksunderhållsarbete som utförs av våra proffs kan omfatta justering av dörrar och lådfronter, underhåll av träbänkar, små målningsjobb, byte av silikon eller byte av handtag och även små köksrenoveringar som ska beställas separat. Vi servar inte dina vitvaror under underhållsarbete.

Läs mer

Skötsel- och underhållsinstruktioner

Genom att följa skötsel- och underhållsinstruktionerna ser du till att garantin bibehålls och att köket fungerar i många år framöver. Vi rekommenderar att du läser igenom skötsel och underhållsinfo och manualerna noggrant. På så sätt får du ut det mesta av dina möbler och ser till att möblerna fungerar och behåller sitt värde i framtiden.

BLäddra i broschyren

Läs även
Keittiösuunnittelija kotiin, suunnittelukäynti, Puustelli
Planering, beställning och leverans

• Hur kan jag boka en planeringstid?
• Hur sker beställningen av möbler?
• Hur levereras möblerna till mig?

Suunnitelma uudesta keittiöstä
Andra utrymmen och specialmått

• Ger Puustelli förslag också för andra rum än köket?
• Har Puustelli möbler också för badrum och toaletter?
• Vilka mått har Puustellis möbler och kan man få möbler med specialmått?

Puustelli takuut
Garanti

• Hurdan garanti får mina köksmöbler?
• Hurdan garanti får mina hushållsmaskiner?
• När börjar garantin för hushållsmaskiner?
• Vilka är villkoren för garantins giltighet?
• Hur ska jag agera under garantitiden, om det uppstår problem med en hushållsmaskin?
• Hur ska jag agera under garantitiden, om det uppstår problem med mina möbler?