Miinus kökets stommar

Keittiön_kaapin_rungot_Miinus

Ryggraden i det ekologiska köket

Puustelli Miinus-möbelstommarna tillverkas av de renaste materialen som finns att tillgå. Stommarna planeras individuellt för varje enskilt ändamål och samtidigt maximeras möbelns utnyttjande av utrymmet.

Vid planeringen av Puustelli-möblerna har vi också tagit hänsyn till installationsskedena som t.ex. rörledningar i hoskåp. Vår Puustelli-produktion är giftfri och möblerna orsakar inga problem med inomhusluften.

Bland Miinus-kökets skåpstommar finns många alternativ som inspirerar dig att inreda hela hemmet. Till möblerna kan du välja eleganta fanerstommar med förfinade betsnyanser, snygga Fosb-stommar med härliga färgnyanser och silverskimrande pärlemorfärger. De innovativa biostommarna fulländar naturligtvis det hela. Deras utseende kan du påverka genom egna val. Som öppna hyllor eller hyllor är de redan i sig ett designelement.