Miinus Ekologinen 3R-keittiö

Långlivad 3R-köket

Långlivad 3R-köket

  • Koldioxidavtrycket har beräknats för kökets hela livscykel.
  • Material som belastar miljön har slopats.
  • Mindre vikt. Less is more.
  • Miinus-köket är ett helt möbelsystem som kan omvandlas.
  • Köksmaterialet kan återanvändas, underhållas och återvinnas.
  • Det koldioxidavtryck som produkten orsakar under sin livscykel har beaktats från början till slut.
  • I slutet av sin livscykel kan möblerna beroende på materialet återvinnas, återanvändas eller förstöras genom förbränning. Reuse, Reduce, Recycle
Miinus Ekologinen keittiö
Rent ekologiskt kök

Implementeringen av det ekologiska Miinus-köket har krävt år av långvarigt arbete med finländska forskare och experter inom olika områden. Beräkningarna tar hänsyn till hela livscykeln för Miinus köksmöbler med alla dess material och delar, inklusive transport.

Miinus Ilmastoystävällinen keittiö
Koldioxidneutralt kök

Fakta som baserar sig på kalkyler över koldioxidavtryck
Material som belastar miljön har avlägsnats
Koldioxidavtrycket har beräknats för kökets hela livscykel
Även slutpunkten för produktens livscykel har beaktats
• Less is more

Miinus Ilmastoystävällinen keittiö
Ett klimatvänligt kök

• Säkerställda ekologiska material och tillverkningsmetoder
• Koldioxidavtrycket inklusive transporterna har beräknats för hela livscykeln
• Verksamheten följer det strikta Natural Steps-programmet
• Koldioxidavtryck från tillverkningen kompenseras
• Det koldioxidneutrala Miinus-köken – en föregångare igen

Miinus Sisäilmaluokan priimuskeittiö
Ett kök med bästa inomhusluft

• Giftfri tillverkning, hantering och användning
• Vid tillverkningen används inga ämnen som innehåller tungmetaller
• Vid produktionen används inte lim där formaldehyd tillsatts
• Vattenbaserad lack, bets och målarfärger samt naturliga oljor
• Gränsvärdet för inomhusluften av klass i M1 underskrids med nästan hälften.

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.

Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.