Puustelli laatu

Kvalitet


Puustellis kollektion består endast av material och produkter, som mätt efter alla kriterier, är bäst i sitt slag. För vår produktionsanläggning är det viktigt med löpande information, så vi vet var materialen kommer ifrån och hur de tillverkas. Vi har samarbetat med flera av våra partners och importörer i flera decennier. Konfidentiella förhållanden står på en solid grund. Vi känner varandra och våra värderingar står för samma saker.

EmmissionsKlass

Testning av enbart material räcker inte för att säkerställa ren rumsluft.

För att säkerställa ren rumsluft i en bostad ska man börja med konstruktionerna. När hemmet renoveras är det viktigt att beakta hurdana ytmaterial som väljs till rummen. M1-klassificeringen hjälper vid valet. Ett rent material räcker dock inte till för att garantera ren rumsluft, utan det är viktigt att också beakta de fästnings- och ytbehandlingsmedel som används i samband med installationen.

Av Puustelli-produkterna har över 90 % testats och alla av dem hör till klass M1, som är den bästa klassificeringen för inomhusluft.

Produkterna skickades för testning till en opartisk forskningsanstalt direkt från produktionslinjen precis som de levereras till Puustelli-kunden. Utsläppen testades genom kammarmetoden som visar de flyktiga föreningarna och deras halter: flyktiga organiska föreningar VOC/TVOC, ammoniak och formaldehyd. Vid M1-klassificeringen görs dessutom en organoleptisk utvärdering för att säkerställa att produkten inte innehåller lukter som irriterar luftvägarna.

Varje luckmodell med gångjärn som tillverkats av varje Puustelli-material genomgick testet. Dessutom testades varje stomkonstruktion som tillverkats av olika material. Bänkskivor levererades till testet i exakt samma form som de levereras till kunden och naturligtvis testades också varje träslag av bänkskivor i massivt trä både som trärena och som oljade i enlighet med Puustelli-sortimentet.

M1-klassificeringen anger produktens renhet.

Inomhusluftens renhet definieras enligt tre olika nivåer och klassificeringen M1 är den bästa. Utifrån resultat från ett opartiskt testlaboratorium har Bygginformationsstiftelsen redan klassificerat över 90 % av Puustelli-produkterna i kategori M1.

Produktens tillverkningssätt har minst lika stor betydelse för den färdiga produktens hållbarhet, säkerhet och renhet som själva materialvalet. Hos Puustelli säkerställer en stark satsning på produktutveckling, modern teknik och en kontinuerlig finslipning av tillverkningsmetoderna att Puustelli-produkterna är hållbara, finslipade och säkra för användaren.

Puustelli-köket är ett säkert val.

Inom Puustellis produktion använder vi inte ämnen som innehåller tungmetaller och de uppstår inte heller under tillverkningsprocesserna. Lim som används vid tillverkningen och som behövs vid tillverkning av luckor, stommar och bänkskivor innehåller inte tillsatt formaldehyd. För kantband som fästs med laserteknik används inget lim alls.

Produkter av massivt trä och fanerade produkter ytbehandlar vi med naturliga oljor eller vattenutspädda betsmedel och lack. Träluckorna får dessutom UV-ytbehandling som minskar de nyansförändringar som naturligt ljus orsakar.

Puustelli-kvaliteten består av hållbara och rena material samt miljövänliga tillverkningssätt, utan att ge avkall på det visuella utseendet.

Avainlippu_1920x840_se

Puustelli deltar i kampanjen Nyckelflaggan

Puustelli-köksmöblerna deltar i kampanjen Nyckelflaggan, som ordnas av Förbundet för Finländskt Arbete och Nyckelflaggan-företagen. Med kampanjen vill Puustelli påminna kunderna om att våra produkter produceras med inhemskt arbete.

– Vi gick med i kampanjen, eftersom vi anser att inhemskt arbete alltid har varit en av våra viktigaste värderingar. Nyckelflaggan som anger att Puustelli-möbler tillverkas i Finland beviljades för över 20 år sedan. Kunderna litar på finländsk kvalitet, finländskt arbete och finländsk kompetens. Ett bevis på detta är att Puustelli-köken redan länge varit marknadsledare inom branschen i Finland. Valet av inhemska produkter är också ett etiskt, ekologiskt och ansvarsfullt val, säger Juuso Korpinen.

I Puustelli värnar vi på alla sätt om inhemskt arbete och finländska arbetsplatser. Därför tillverkas alla Puustelli-möbler i Harjavalta i vår egen produktionsanläggning.

Nyckelflaggan anger att en produkt gjorts med finländskt arbete.

Märket kan beviljas produkter som har tillverkats i Finland. Dessutom ska de finländska kostnadernas andel av produktens självkostnadsvärde, dvs. graden av inhemskt ursprung, vara minst 50 procent. I kalkylen beaktas alla kostnader som hänför sig till produkten.

Med den treåriga Nyckelflaggan-kampanjen vill Förbundet för Finländskt Arbete ge Nyckelflaggan ökad betydelse.

– Undersökningar visar att finländarna vill göra värdebaserade val. Detta glömmer kunderna ofta när köpbeslutet fattas. Med hjälp av kampanjen vill vi få kunden att fundera över sitt köpbeslut. Vi lär kunderna att de vid köp ska kontrollera om produkten eller tjänsten beviljats en Nyckelflagga. På så sätt hjälper vi kunderna att göra val som överensstämmer med deras värderingar, berättar projektchef Merja Mantila från Förbundet för Finländskt Arbete.

Nyckelflaggan är mycket välkänd.

Enligt en undersökning som Förbundet för finländskt Arbete utfört känner 79 procent av de finländska konsumenterna till Nyckelflaggan mycket väl eller ganska väl. Av beslutsfattare i företag känner 92 procent till symbolen. Största delen av finländarna (71 %) anser att Nyckelflaggan inverkar positivt på köpbeslutet.

Kampanjen Nyckelflaggan är en treårig kampanj som är gemensam för Förbundet för Finländskt Arbete och Nyckelflagga-företagen. Kampanjens syfte är att öka kännedomen om ursprungsmärket Nyckelflaggan och dess inverkan på köpbeslut. www.avainlippu.fi