Kalusteiden valmistus

Tillverkning av Puustelli-möbler


Frågor som gäller Puustelli-produkternas hälsoegenskaper, säkerhet och ekologi är grundläggande värderingar i vår verksamhet, som utgör en del av Puustelli-kvaliteten på samma sätt som hållbarheten.

Tillverkning av Puustelli-möbler

Puustelli tillverkar luckor av massivt trä och träfaner som vi ytbehandlar med naturliga oljor eller vattenutspädda betsmedel, lack och målarfärger som ifråga om hållbarhet och giftfrihet är lämpliga även för småbarns leksaker. Träluckorna som lackats och betsats får dessutom UV-behandling som minskar de nyansförändringar som naturligt ljus förorsakar.

Övriga luckmaterial tillverkas vid vår fabrik av färdiga material enligt önskad storlek och med önskad färg på kantbandet. Ett alternativ till limmade band är en laserbehandlade kantband. UV-lackade MDF-luckor får kantband med laserteknik. Borrhål för handtag görs färdigt på alla luckor, om så önskas.

Stommaterial är spånskivor med melamin- eller faneryta av olika trämaterial och nyanser. Stommens båda sidor är av samma material och färg. Stommarna har alltid kantband, också hyllorna. Hålen i stommarna har gjorts för exakta ändamål och sidorna är prydliga. Det finns inga extra hål eller infästningsbeslag.

Vi tillverkar alla enskilda trävaror själva, och därför är dimensioneringen så flexibel. Vi kan skapa enhetliga helheter när vi har tillgång till samma träslag och färger som i våra köksmöbler.

Bänkskivorna i massivt trä oljar eller lackar vi med giftfria ämnen, stavlimmade bänkskivor i massivt trä färgar vi också. Träbänkskivorna bearbetar vi färdigt och skyddar öppningarna mot fukt.

Inom Puustellis produktion använder vi inte lim med tillsatt formaldehyd. Vi använder inte heller ämnen som innehåller tungmetaller, och sådana uppkommer inte heller under tillverkningsprocessen. Vi förser stommar och lösa skivor med kantband.

Hårda och tunga skivmaterial, såsom granit, kvarts och keramiska bänkskivor, bearbetas efter den ritning som gjorts i butiken. Vid beställningen överförs uppgifterna automatiskt från Puustelli-butiken till informationssystemet i vår fabrik. Därefter inleds tillverkningen och leveransen sker på önskad vecka. Bänkskivorna bearbetas enligt ritningarna och man genomför installeringar av hoar samt hällar och annat som ska installeras på förhand. Tack vare intelligent teknik är risken för mänskliga fel minimal.

Användning av laserteknik för att fästa kantband på laminatskivor är valfri. Bänkskivorna bearbetas färdigt vid fabriken, hålen borras och skyddas mot fukt. I bänkskivorna installeras de avtalade produkterna.

Intelligent datasystem

Endast Puustelli har tillgång till det enastående datasystem som vi har utvecklat till ett verktyg i cirka tjugo år tillsammans med vår skickliga partner. Ingen annan med ett lika omfattande produkturval har ett lika komplett system för planering, beställning och leverans.

Puustelli-butikernas planeringsprogram har integrerats direkt i vår fabriks databas. De senaste produkt- och materialnyheterna uppdateras i vårt system och samtidigt också i planeringsprogrammet för våra butiker 3–4 gånger per år, ibland oftare. Därför har Puustellis kunder en fördel då de genast kan se de nyaste europeiska kökstrenderna. Vår TailorMade-dimensionering gör det möjligt att lansera nyheterna i varje hem.

Provbeställningar och leveranser av nyheter görs till våra testadresser. Vi följer upp varenda del av produkten från butikens testplan och beställning till den färdiga leveransen. På så sätt säkerställer vi en säker och felfri leverans av den nya produkten, eftersom vi också kan upptäcka eventuella dolda fel i tid, före den egentliga produktionen.