Less is more.

Puustellis utvecklingsarbete för att framställa ett ekologiskt kök tog hela fyra år. Det viktigaste målet var att minska koldioxidavtrycket vid tillverkningen av möbler, där hänsyn tagits till möblernas hela livscykel.

Kunskapstörst

Vi inledde det första arbetet med vår intressanta forskningsresa redan 2008 och antog att det fanns gott om information. Så var det inte. Fakta och kalkyler som vi behövde fanns inte att tillgå, de existerade över huvud taget inte. Aldrig tidigare har en så grundlig forskning gjorts om möbler. Vi behövde spetskompetens inom många olika forskningsområden och experter på långsiktiga och mycket svåra beräkningar av koldioxidavtryck, samt kompetens på att göra 3D-modeller.

Utvecklingsarbetet bestod av många olika faser. Framställningen av prototyper utifrån forskningsresultaten blev en helt egen konstgren. Därifrån gick vi vidare till flera olika testfaser. För vissa material hittade vi betydligt mer ekologiska alternativ, däremot dög inget av de existerande stommaterialen.

Forskningsresan framskrider

I takt med att kalkylerna över koldioxidavtryck framskred framgick det att ersättande alternativ också behövdes för de vanligaste basmaterialen, som Mdf- och spånskivor samt melamin- och laminatytor. Köket måste därför skapas helt på nytt, eftersom dessa material allmänt används i köken.

Ett helt möbelsystem uppstod

Vår envishet fick sin belöning i januari 2013 när hela möbelsystemet hade skapats och tagits i produktion. Den mest väsentliga delen är stommarnas bioramverk som framställts av formsprutad biokomposit. Lösningen är hela möbelbranschens mest innovativa uppfinning på årtionden och den beviljades patent 2018.

Miinus storu nosto 880x448
Miinus story

Det finns bara ett köksmärke som kan kallas för ett ”ekologiskt kök” med stöd av grundliga undersökningar och beräkningar av koldioxidavtrycket. Det är Puustelli Miinus-köket som har utvecklats i Finland. Möbelmaterial som används allmänt har av ekologiska skäl slopats.

Miinus periaatteen keittiö
Ett principfast kök

Miinus är ett kök med ekologiska principer. Och som följer sina principer.
Dess värderingar är hållbarhet, flexibilitet, giftfrihet, lättskötta egenskaper, återanvändning av material och materialåtervinning. I Miinus-köket har man helt tagit bort traditionellt tillverkade möbelskivor och i stället fört in mer ekologiska alternativ.

Puhtaasti paras 694x403
Överlägset renast

Miinus-köket är ett ypperligt resultat inom hållbar utveckling. Kökets grundläggande utgångspunkter och värderingar avviker helt från konkurrenternas. Fokus har varit att åstadkomma ett ekologiskt och koldioxidneutralt kök, som värdesätter hållbar utveckling och som tar hänsyn till köksmöblernas hela livscykel.

Natural steps nosto
Natural Steps

Puustellis Natural Steps-program från 2013 kompletterades 2020 med en kompensationsandel.
För de koldioxidavtryck som uppstår vid tillverkningen av varje Puustelli-kök kompenserar vi miljön. Konkret genomförs kompensationen på lång sikt av olika experter som är insatta i miljöfrågor.

Miinus Patentoitu ja sertifioitu nosto
Patenterad & Certifierad

Hela möbelsystemet i Puustelli Miinus-köket har patenterats. I möbeldelarna, särskilt i skåpets stomkonstruktioner, finns flera patenterade detaljer.
I samband med formsprutningen görs hål färdigt för att för att kunna sammanfoga stommarna och för att fästa gångjärn, mekanismer och lådors glidskenor. Miinus-möbelsystemet är globalt sett den mest innovativa uppfinningen inom möbelbranschen på årtionden.

Miinus Made in Harjavalta
Made in Harjavalta

Puustelli är Finlands största tillverkare av köksmöbler och Puustelli är det mest köpta* köksmärket i Finland sedan 1983. Detta är knappast en slump. Miinus-köket tillverkas i Puustellis fabrik i Harjavalta på samma sätt som alla andra Puustelli-möbler. Vi ger var och en som överväger att skaffa ett nytt kök de mest ekologiska materialalternativen samt de senaste innovationerna som underlättar arbetet i köket.

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.
Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga. Just nu finns den bara digital.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.