Miinus Ekologinen keittiö

Rent ekologiskt kök

För att genomföra det ekologiska Miinus-köket krävdes flera år av långsiktigt arbete med finländska forskare och experter från olika branscher.

 Miinus10_emblem_SE_1920x1920

Framgången kom inte genast, utan efter ett stort antal försök, misstag, 3D-modeller, tester och beräkningar av koldioxidavtrycket. I kalkylerna tog vi hänsyn till köksmöblernas hela livscykel inklusive allt material, delar och transporter. Vi var tvungna att byta ut tillverkningsmaterial som vi använt tidigare och i stället utveckla helt nya lösningar.

I Miinus-köket har koldioxidavtrycket för varje del minskats och det miljövänligaste alternativet införde vi i sortimentet. Kökets vikt minskade med nästan hälften, vilket i sin tur direkt minskar också transporternas koldioxidavtryck.

Det ekologiska Miinus-köket har redan producerats i nästan tio år och det har valts till många byggnadsobjekt där miljövärden har haft en viktig roll. Vår ansvarskänsla förpliktar oss att agera.

Miinus Hiilineutraali keittiö
Bevisligen ett ekologiskt kök

• Fakta som baserar sig på kalkyler över koldioxidavtryck
• Material som belastar miljön har avlägsnats
• Koldioxidavtrycket har beräknats för kökets hela livscykel
• Även slutpunkten för produktens livscykel har beaktats
• Less is more.

Miinus Ilmastoystävällinen keittiö
Klimatvänligt kök

• Säkerställda ekologiska material och tillverkningsmetoder
• Koldioxidavtrycket inklusive transporterna har beräknats för hela livscykeln
• Verksamheten följer det strikta Natural Steps-programmet
• Koldioxidavtryck från tillverkningen kompenseras
• Det koldioxidneutrala Miinus-köken – en föregångare igen

Miinus Sisäilmaluokan priimuskeittiö
Ett kök med bästa inomhusluft

• Giftfri tillverkning, hantering och användning
• Vid tillverkningen används inga ämnen som innehåller tungmetaller
• Vid produktionen används inte lim där formaldehyd tillsatts
• Vattenbaserad lack, bets och målarfärger samt naturliga oljor
• Gränsvärdet för inomhusluften av klass i M1 underskrids med nästan hälften.

Miinus pitkäikäinen 3R-keittiö
3R-kök med lång livscykel

• Det globalt mest innovativa köket på årtionden
• Nya material och konstruktioner
• Material som kan återanvändas, underhållas, återvinnas
• Patentskyddat möbelsystem
• Reuse, Reduce, Recycle

 Kansi_moduli_se
Bläddra i Miinus-katalogen

I Miinus-katalogen hittar du ekologiska kök och idéer inför din köksplanering. Du får inspiration om olika köksstilar och materialval. Men kom ihåg att varje Miinus-kök skräddarsys och planeras efter dina önskemål.

Koppla av och läs mer om ekologiska kök. Av ekologiska skäl trycks broschyren endast i begränsad upplaga. Just nu finns den bara digital.

Materialval har betydelse. Titta på videon.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Miinus-katalog
Boka tid för Miinus köksplanering
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.