Design from Harjavalta

Design from Harjavalta


Kärnan vid utvecklingen av Puustelli-produkter är en livscykel som beaktar principerna för hållbar utveckling. Redan produktidén och ansvarskänslan förpliktar oss att överväga vilka produkter som behövs och som ska tillverkas. Kortsiktiga lösningar stryker vi.

Produktutveckling

I Puustellis produktutvecklingsteam arbetar cirka tio yrkeskunniga och dynamiska personer som varken saknar idéer eller entusiasm. Vårt måttsystem TailorMade och vårt omfattande materialurval med olika ytbeläggningar säkerställer obegränsade möjligheter till kreativt arbete.

Noggrant utvalda material som individuellt valts ut för varje produkt avancerar från ritbordet först när varje kvalitetskriterium som fastställts för respektive material uppfylls.

Puustelli-möbler – ett tryggt val

Hur produkterna tillverkas har minst lika stor betydelse för den färdiga produktens hållbarhet, säkerhet och renhet som själva materialvalet. Hos Puustelli säkerställer en stark satsning på produktutveckling, modern teknik och kontinuerlig förbättring av tillverkningsmetoderna att Puustelli-produkterna är hållbara, finslipade och säkra för användaren.

Puustelli använder inte inom produktionen ämnen som innehåller tungmetaller och sådana uppstår inte heller under tillverkningsprocessen. Vi använder ingen tillsatt formaldehyd i de lim som behövs vid produktionen av luckor, stommar och bänkskivor. På de luckor och bänkskivor där kantbanden fästs med laserteknik använder vi inte alls lim.

Trä från certifierade skogar

Skogarna är världens lungor och också en inkomstkälla för en miljard människor. Det som väcker oro är olagliga avverkningar som stör hela ekosystemet. De träd som Puustelli använder härstammar från PEFC- och FSC-certifierade skogar. Certifieringen är en garanti för att virkets ursprung kan spåras och att skogen sköts väl och att återplanteringen sköts på behörigt sätt.