Keittiön allas, hana ja jätelajittelu

Diskho, blandare och sopsortering i köket


Diskho, blandare och effektiv sopsortering är tillsammans ett av de viktigaste delområdena för kökets funktion. När det gäller inredning krävs det hållbara material, genomtänkta lösningar för sortering och anpassningsbara mått för olika köksstorlekar. En lyckad kombination underlättar många dagliga sysslor i köket.

Diskho och blandare

Med Puustelli-möbler levereras även planerade kombinationer av diskho och blandare. Den färdigt integrerade anslutningen till diskmaskinen i blandaren är praktisk, eftersom reglerknappen inte behöver monteras separat i bänkskivan. En djup diskho i kombination med en hög blandare underlättar diskning av större kastruller och ugnsplåtar.

Hoskåp och lådor

Puustelli erbjuder en rad olika lösningar för hoskåp och lådor. Installationen sker snabbt när vatten- och avloppsrören med anslutningar ryms snyggt in i skåpet och möblerna behöver inte bearbetas på plats. Naturligtvis kommer man åt rörledningarna även senare vid behov. För att skydda mot vattenläckage finns det ett läckageskydd under hoskåpen, oavsett om diskmaskinen är inbyggd eller fristående. Vid sidan om varandra placerade diskhoar och diskmaskiner kompletteras med ett sammanhängande läckageskydd. Som ett extra skydd erbjuds vattenlarm som tillbehör, vilket varnar för även de minsta vattenläckor.

Sopsortering

I ett Puustelli-kök är effektiv avfallssortering enkelt oberoende av kökets storlek. Sortering av bioavfall och blandavfall är en naturlig del av köksarbetet. Tillräckligt med sorteringshinkar av lämplig storlek gör sorteringen enkel. Utbudet inkluderar skåp och lådor anpassade för sortering, tillgängliga i bredder mellan 200 mm och 1200 mm. 

Hana_allas_jätejärjestelmä_toimittajat
Hushållsmaskiner och belysning
Keittiön kodinkoneet
Köksutrustning

Förutom Puustellis snickerier så finns alla hushållsmaskiner som kunden önskar med i samma planering. Placeringen av kylskåp och beredningsytor är viktig  för kökets funktion. Varje integrerad hushållsmaskin har ett exakt dimensionerat skåp.

Keittiön valaistus
Köksbelysning

Puustellis omfattande design inkluderar också belysning. Allmän belysning och belysning för ett arbetsområde är en viktig del av kökets funktionalitet. Antalet uttag är något som vi också tar hänsyn till i designen.