Puustelli myymälät

Puustelli – den bästa delen av hemmet


Vår giftfria produktion säkerställer att det är tryggt att tillverka Puustelli-produkter, att använda dem och att de vid slutet av sin livscykel också kan återanvändas, återvinnas eller förstöras på ett säkert sätt. Puustelli-köket tillverkas alltid individuellt och efter kundens beställning. Puustelli har ingen serieproduktion som siktar på stora mängder.

Puustelli-butiker

Puustelli-butikerna är inte vilka butiker som helst, utan butiker som specialiserat sig på möbelbranschen och som kan ge sina kunder landets bästa och en mycket sak- och yrkeskunnig totalservice från planering till installation. Du behöver inte vara en expert. Vi är det.

Puustelli-företagare

Franchising-verksamheten möjliggör ett mycket modernt och flexibelt sätt att arbeta tillsammans. Fördelarna med Puustellis exceptionellt omfattande kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008 är att det också omfattar Puustellis butiksfunktioner, vilka också inbegriper Puustelli-installationscentralerna och deras funktioner. Kvaliteten på produkterna och tjänsterna gagnar naturligtvis våra kunder genom våra utbildade och kunniga försäljare och deras toppverktyg. I Puustelli har butikspersonalen ett nära samarbete med fabrikens personal. Samarbetet fungera bra och mycket familjärt.

Puustellis exceptionellt omfattande kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008 omfattar också hela butiksverksamheten inklusive Puustelli-installationer. Även i detta avseende innebär Puustelli kvalitet.

Den finländska designbyrån dSign, som har ett brett internationellt anseende, har satt sin prägel på Puustelli-butikernas planering och utseende.

Puustellis försäljare

Moderna kök innehåller innovativa material och många hushållsapparater. En yrkeskunnig köksplanerare ska behärska många detaljer i anslutning till en renovering. För att saker och ting ska framskrida smidigt krävs det att planeraren förstår sig på en fungerande och ergonomisk köksplanering samt har materialkännedom och dessutom behärskar många mindre helheter. Även detaljer i anslutning till byggnadens historia kan ha stor betydelse vid olika val.

En köksexpert ska också hela tiden känna till lagar och bestämmelser som gäller vid en renovering och de ändringar som görs i dem. Tillståndsärenden och anmälningsskyldigheter ska skötas på behörigt sätt. Förmåga att hantera helheten och resan från det första mötet till ett färdigt kök kräver bred kompetens.

Kontinuerlig utveckling av yrkesskickligheten är en av Puustellis hörnstenar och därför är varje Puustelli-försäljare samtidigt en välutbildad renoveringsexpert. Den systematiska utbildning som genomförts under två år har gett varje Puustelli-försäljare extra säkerhet i sitt arbete. Utbildarna har varit yrkesutbildade personer som är insatta i byggbranschen och köksplanering samt internationella toppexperter inom inredning. Efter avklarad utbildning fick deltagarna ett betyg. Puustellis experter arbetar dagligen med renoveringsfrågor.

Huipputyökalut käytössä

Bästa möjliga verktyg

Puustelli-butikernas planeringsprogram har integrerats direkt i vår fabriks databas. De senaste produkt- och materialnyheterna uppdateras i vårt system och samtidigt också i planeringsprogrammet för våra butiker 3–4 gånger per år, ibland oftare. Därför har Puustellis kunder en fördel då de genast kan se de nyaste europeiska kökstrenderna. Ingen annan butik kan erbjuda kunderna samma möjlighet.