Nyttan 12 - Eskilstuna - Majoni Entreprenad

Nyttan 12 - Eskilstuna - Majoni Entreprenad


Område: Eskilstuna
Fastigheter: Sehlhall Fastigheter
Bostadsförening: Kv Nyttan
Byggår: 2019
Kök: Puustelli Original

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.

Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att den för sakens skull upplevas som institutionellt.

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer. Människor med nedsatt kognitiv förmåga kan uppleva ljud och ljus som stressande, varför en lägenhet bör ha en god ljudisolering och ljuset i boendet bör vara mjukt och jämnt reglerat. Färgval och materialval bör vara enhetliga och harmoniserade. Institutionella inslag bör i möjligaste mån döljas, såsom sprinklers, ventiler, larm, städ och administrativa utrymmen. Framför allt har varje människa sina egna preferenser, och det är därför viktigt att fastigheten bidrar till att skapa den flexibilitet som krävs för att ge den boende bästa möjliga förutsättningar att påverka och utforma sitt hem, och att i möjligaste mån klara sig på egen hand.

Köken är stilrena, hållbara och ljusa för att skapa rymd och "hemma" känsla.
 

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.  Genom att förstå de boendes utmaningar i vardagen kan fastigheten tillföras funktioner och lösningar som bidrar, underlättar och skyddar, utan att den för sakens skull upplevas som institutionellt.  En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer. Människor med nedsatt kognitiv förmåga kan uppleva ljud och ljus som stressande, varför en

 

Nyttan 12 - Eskilstuna - Majoni Entreprenad

 

Nyttan 12 - Eskilstuna - Majoni Entreprenad

 

Kontakta projektförsäljning

Projekt
Marknadsföringstillstånd