Asbestia keittiössä

Asbest i köket


Bara ordet asbest får en lätt på tå och väcker en massa frågor, till och med rädsla. När en köksrenovering blir aktuell kan asbestrelaterade frågor dyka upp för första gången. Det finns ingen anledning att oroa sig. När ett proffs utför köksrenoveringen avlägsnas även asbesten från köket på ett lämpligt sätt.

På sin tid uppfattades asbest som ett rent under. Det är ett tunt, lätt och kemiskt hållbart fiber som isolerar värme bra och tål hetta. Asbest användes mycket under tidigare decennier på grund av dess låga pris.

Visste du?

  • I Finland användes asbest i byggmaterial mellan 1922 och 1992.
  • Användningen av asbest förbjöds i början av 1994.
  • Det användes särskilt mycket asbest mellan 1963-1979.

Man har länge vetat om asbestens skadliga effekter på hälsan. Man kan fortfarande exponeras för asbest under reparations- och saneringsarbeten i gamla byggnader. När man river husens strukturer frigörs det mycket skadliga beståndsdelar från asbesten i andningsluften.

För en amatör är asbest en hälsofara och därför ska man inte själv börja utföra någon sorts rivningsarbete.

Rivningsarbeten som omfattar asbest har också länge krävt särskilda tillstånd. I början av 2016 trädde en ny asbestlagstiftning i kraft som ytterligare skärpte kraven. Syftet med föreskrifterna kring asbest är att förbättra säkerheten på byggplatser. Föreskrifterna gäller både bostadsaktiebolag och egnahemshus. I kök har man bland annat använt asbest i fixeringsmedel för golv och stänkskydd.


ASBESTKARTLÄGGNING FÖR RENOVERINGSOBJEKT BYGGDA INNAN 1994

Om du bor i ett hus som är byggt innan 1994 måste man enligt ny lagstiftning utföra en kartläggning över asbesthalten innan man påbörjar den egentliga köksrenoveringen och rivningsarbeten. Asbestkartläggningen utförs genom att ta provbitar tex. från golvet under spisen och att ta loss en platta från stänkskyddet. De skickas för undersökning till ett laboratorium som utför asbestkartläggningar. Genom kartläggningen klargör man också typen och mängden av asbest i bostaden.

Pålitliga företag som utför köksrenoveringar sköter om dessa asbestkartläggningar för kundens del, alltså de tar dessa provbitar och skickar dem för att undersökas. Om man hittar material som innehåller asbest i ett renoveringsobjekt utförs asbestsaneringen av ett specialiserat företag. Asbestsaneringen kräver en särskild utbildning av den som utför den.

Visste du att Puustellis köksförsäljare tar de nödvändiga proverna när de besöker objektet och skickar dem till laboratoriet för undersökning.

Asbestproblem berör en stor del av finländare, nästan alla som bor i gamla fastigheter. Man behöver alltså inte frambringa onödig hysteri kring asbest. När man förhåller sig till saken med tillräckligt stort allvar försäkrar man sig om att ingen i misstag exponeras för asbest och att renoveringarna kan utföras på ett säkert sätt.

Beställ nyhetsbrev
Beställ Idébok
Boka tid för köksplanering
BESTÄLL PUUSTELLIS NYHETSBREV OCH FÅ TIPS OCH INSPIRATION INFÖR DIN KÖKSRENOVERING
Vilken typ av projekt planerar du:
När du skickar in formuläret får du vårt nyhetsbrev i din e-postadress. Läs om vår integritetspolicy.
Marknadsföringstillstånd
Vilken typ av projekt planerar du:
Marknadsföringstillstånd

Boka tid för köksplanering

Skicka in din bokning till butiken nära dig. Vi bekräftar tiden snarast.
Vilken typ av projekt planerar du:
Hur vill du att vi kontaktar dig
Jag vill boka
Marknadsföringstillstånd
Efter att du har skickat in formuläret så kan våra köksinredare kontakta dig via e-mail eller telefon.