Keittiön allas, hana ja jätelajittelu

Diskho, blandare och sopsortering i köket


Diskho, kranar och sopsortering är tillsammans ett av de viktigaste delområdena för kökets funktion. Av möblerna krävs hållbarhet, olika färdigt genomtänkta lösningar för sortering samt en flexibel dimensionering för olika kökshelheter. En lyckad kombination underlättar vardagsbestyren i köket.

Diskho och blandare

Med Puustelli-möbler levereras planenligt också diskho- och krankombinationer. Den färdigt integrerade anslutningen till diskmaskinen i kökskranen är praktisk, eftersom reglerknappen inte behöver monteras separat i bänkskivan. En djup ho och en hög kran är en kombination som gör det möjligt att tvätta också större disk.

Hoskåp och lådor

Puustelli har utvecklat flera alternativa lösningar för hoskåp och lådor. Installationen sker snabbt när vatten- och avloppsrören med anslutningar ryms snyggt in i skåpet och möblerna behövs inte bearbetas på platsen. Du kommer vid behov också åt rörledningarna senare. Med tanke på vattenläckage finns det under hoskåpen ett diskmaskinsunderlägg, oberoende av om diskmaskinen är integrerad eller inte. Om hon och diskmaskinen ligger bredvid varandra, är diskmaskinsunderlägget enhetligt. Ett vattenlarm kan fås som tillbehör och den larmar högljutt om vattenläckaget är mer än litet.

Sopsortering

I Puustelli-kök kan du enkelt sortera hushållsavfall oavsett kökets storlek. Sortering av bioavfall och blandavfall är en naturlig del av köksarbetet. Ett tillräckligt antal sorteringslådor av lämplig storlek och märkta sorteringskärl gör sorteringen enkel. Det finns alltid skåp och lådor med mekanismer för sortering samt också bredder mellan 200 mm och 1200 mm. Det ska också finnas tillräckliga skåputrymmen för förvaring av köksförnödenheter, så all sortering och förvaring i anslutning till återvinning behöver inte ske i köket. Köket ska framför allt vara praktiskt.

Hana_allas_jätejärjestelmä_toimittajat
Hushållsmaskiner och belysning
Keittiön kodinkoneet
Köksutrustning

Förutom Puustellis snickerier så finns alla hushållsmaskiner som kunden önskar med i samma planering. Placeringen av kylskåp och beredningsytor är viktig  för kökets funktion. Varje integrerad hushållsmaskin har ett exakt dimensionerat skåp.

Keittiön valaistus
Köksbelysning

Puustellis omfattande design inkluderar också belysning. Allmän belysning och belysning för ett arbetsområde är en viktig del av kökets funktionalitet. Antalet uttag är något som vi också tar hänsyn till i designen.