På grund av omständigheterna med Covid-19 värnar vi extra mycket om våra kunders och vår personals hälsa. Som ett ansvarsfullt företag gör vi vårt bästa för att förhindra spridning av coronavirus.

I denna mycket exceptionella situation försöker vi säkerställa det att våra kunder och personal förblir friska och att det är säkert att göra affärer i våra butiker även under en epidemi.

  • Vi har begränsat antal kunder som får vistas samtidigt i våra butiker.
  • Butiker har strängare hygienriktlinjer och förbättrad städning.
  • Minska både din egen och butikspersonalens infektionsrisk genom att tvätta händerna före och efter butiksbesöket.
  • Var noga med att använda handsprit när du kommer till butiken.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet! Följ det avstånd som WHO rekommenderar till andra kunder och personal.
  • Vi använder ansiktsmask enligt hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.

Vår planeringstjänst fungerar också på distans.

Online-möten fungerar som en vanlig planering. Skillnaden är bara att den görs på distans.

Boka online-möte