Melamin stommar

Puustelli-möblernas melaminstommar är noggrant och individuellt utformade för sina ändamål. En hållbar premiumkvalitet får produkten endast genom omsorgsfull produktplanering, av bästa tillgängliga material och med giftfri tillverkning. Naturligtvis förser vi stommarna också med lådor, mekanismer och gångjärn av premiumkvalitet. Under melaminytan finns en möbelskiva med mycket låga utsläpp. Puustelli-möblernas melaminstommar får genomgående kantband. Puustellis melaminstommar tillverkas giftfritt och orsakar inga problem med inomhusluften.